Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

Настоящият Правилник допълва Общия правилник на Международната Киноложка Федерация МКФ (FCI) и се прилага при провеждане на изложби на кучета, в които се присъжда C.A.C.I.B. (удостоверение за годност за Международен шампион по красота).
МКФ (FCI) събира постъпления за тези прояви - парични суми, фиксирани от Генералната асамблея на МКФ. Тези суми стават задължителни за заплащане от момента на постъпване в МКФ на каталога и на списъка със резултатите за присъждане на C.A.C.I.B. и R.C.A.C.I.B. и се отнасят за всяко куче, регистрирано в каталога. Тези суми остават дължими за плащане дори и в случаите, в които няма присъдено отличие.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Страните-членки на МКФ трябва да организират за една година минимум една изложба с присъждане на C.A.C.I.B., като броят на изложбите може да достигне до четири без никакви допълнителни условия. Страните имат възможността да поискат една допълнителна изложба с присъждане на C.A.C.I.B. при транш от 3000 вписани родословия в тяхната племенна книга в течение на годината, предхождаща искането за организиране на изложба. Броят на вписаните кучета в племенната книга трябва да бъде съобщен в Генералният секретариат на МКФ (FСI) от националните асоциации по кинология. От изключителна компетентност на националните асоциации по кинология е да определят кога ще се провеждат изложби с присъждане на C.A.C.I.B.
МКФ изготвя и публикува календар на изложбите с присъждане на C.A.C.I.B. Изложбите, в които МКФ разрешава присъждането на C.A.C.I.B. задължително трябва да носят следното наименование:
"Международна изложба на кучета с присъждане на C.A.C.I.B. от МКФ (FCI)"
Логото на МКФ задължително трябва да бъде отпечатано върху корицата на kаталога за изложбите, на които ще бъде присъждан C.A.C.I.B. Освен това на предната корица на каталога трябва да бъде поставено следното определение: "Международна Киноложка Федерация"
2. ЗАЯВЛЕНИЯ за присъждане на C.A.C.I.B.
Заявленията за присъждане на C.A.C.I.B. по време на международни изложби трябва да бъдат отправени към Генералния секретариат на МКФ най-късно 12 месеца преди провеждането на съответната проява или по възможност най-рано четири календарни години преди проявите.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
Може да бъде присъден само един C.A.C.I.B. по пол и порода (според номенклатурата на породите на МКФ) и един единствен C.A.C.I.B. може да бъде присъден в един и същи ден на едно и също място. Никаква изложба с присъждане на C.A.C.I.B. не може да се провежда в дните, в които се организира Световна или Секционна изложба на същия континент. В случай на анулиране на една изложба организаторът се задължава да възвърне частично сумите за вписване за участие на изложителите, които вече са извършили тези плащания.
МКФ (FCI) дава разрешение за организирането на няколко изложби с присъждане на C.A.C.I.B. в един и същи ден единствено при условие, че проявите отстоят на минимум 300 километра една от друга или в случай, че има организатор, чието искане за провеждане на изложба е пристигнало първо, то същият получава право за провеждане на една или друга/и/ изложба/и. В тези случаи е препоръчително да се вземе съгласието на МКФ (FСI) и да се разпределят групите (според номенклатурата на породите в МКФ) по най-подходящ начин.
По време на изложби с присъждане на C.A.C.I.B. една порода кучета трябва да бъде съдена в един ден, както и една породна група също трябва да бъде съдена в същият ден. Въпреки това, ако се сметне за необходимо от гледна точка на организация, е възможно съдийството по породи на една група да бъде разпределено в два дни. В тези случаи отсъждането за най-добър в групата (BOG) трябва да се проведе в един ден без да се дава възможност да бъдат разделяни породите на групата при стриктно спазване на номенклатурата на породите на МКФ (FCI).
От изключителна компетентност на Изпълнителния директор на МКФ е да взема решения за присъждане на C.A.C.I.B. по време на международни изложби.
4. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУЧЕТАТА
Организаторите да следят в каталога на изложбата да се включват само кучетa, принадлежащи към породи, чиито стандарт е признат от МКФ (FСI) и които са регистрирани в племенната книга или в приложение към Племенната книга на съответната страна - членка на МКФ (FCI) или на страна, която не членува в МКФ, но чиято племенна книга е призната от МКФ. По време на всички изложби с присъждане на C.A.C.I.B. задължително трябва да се обозначава действащата номенклатура на породите в МКФ, която е в сила.
Разпределението по групи е следното:
I група: Пастирски и овчарски кучета (с изключение на швейцарски овчарски кучета);
II група: Кучета от типа пинчер, шнауцер, молосоиди и швейцарски овчарски кучета
III група: Териери;
IV група: Дакели;
V група: Кучета тип шпиц, северни кучета и примитиви;
VI група - Гончета и кръвоследници;
VII група - Ловни кучета, работещи със стойка;
VIII група - Кучета апортиращи и ретривъри;
IX група – Декоративни кучета
X група - Хрътки
По време на изложби с присъждане на C.A.C.I.B., включващи малък брой записвания, организаторите могат да обединят групи за съдийство на най - добрите от група (BOG). Все пак това не се прилага за Световни и Секционни изложби. При изложби с присъждане на C.A.C.I.B. освен наименованието на една порода на езика на страната-организатор на програмата и каталога, трябва да се укаже и страната по произход на породата, като съответните породни имена се преведат и бъда изписани на един от четирите работни езици на МКФ(FСI). Единствено титлите международен и национален шампион след като са признати, могат да бъдат публикувани в каталога, както и официално присъдените титли на Световни изложби на МКФ(FСI): Победител на Световна изложба, победител на Световна изложба - клас младши, победител на Секционна изложба - клас младши.
От участие в изложби се изключват болните кучета или кучета, засегнати от атрофия на тестисите, както и разгонени женски кучета, видимо бременни кучета или придружавани от техните котила.
Кучета, които не са включени в каталога, не могат да бъдат оценявани, съдени от съдии, освен ако не се вземе разрешение от организационния комитет (въпрос на отпечатване на каталога и др).
Кучета с рязани опашки и уши трябва да бъдат приемани за участие в изложбите, като е необходимо да се взема под внимание действащото законодателство в страната на техния произход и съответно страната, в която се провежда изложението. Съденето на тези кучета, било с уши или опашка рязани или не, трябва да се извършва без никаква дискриминация и според установения признат стандарт за породата.
Микрочип (стандарт ИСО) и татуировките са разрешени. Ако не съществуват скенери за разчитане на микрочиповете в страната, където се провежда изложбата, изложителят-участник е задължен да вземе със себе си своя скенер.
5. КЛАСОВЕ
Не се разрешава включването на едно и също куче в два класа, както и закъснели вписвания след датата на приключване на записванията. Ако в страната, където се е провежда изложбата, е практика да се провеждат и съпътстващи мероприятия, конкурси и изложби, те могат да се провеждат по същото време, но извън рамките на официалната проява.
При изложбите с присъждане на C.A.C.I.B. под патронажа на МФК (FCI) се приемат следните класове:
а) Класове с присъждане на C.A.C.I.B.:
Клас “Междинен” (Интермедиа) - от 15 до 24 месеца, по желание
Клас “Открит” - над 15 месеца, задължителен
Клас “Работен” - над 15 месеца, задължителен
Клас “Шампиони” - над 15 месеца, задължителен
КЛАС “РАБОТЕН”
За да се впише едно куче в клас “Работен” е необходимо формулярът за участие в изложбата да бъде придружен от копие на удостоверението от FCI, което да бъде потвърдено и изготвено от съответната национална киноложка асоциация на страната на постоянното местоживеене на притежателя и/или на собственика на кучето в смисъл, че кучето е издържало много добре изпитанието, както и детайлно описание на самото изпитание. Необходимо е да се направи потвърждение на постигнатите резултати по време на това изпитание, които да съответстват на регламентите на МКФ (FCI). (Справка: Регламент за киноложки изложби на МКФ (FCI) - Световни и секционни изложби).
КЛАС “ШАМПИОНИ”
За да бъде вписано куче в клас “Шампиони”, е необходимо то да притежава една от следните посочени по-долу титли, която да му е присъдена не по-късно от деня на официалната дата на прекратяване на вписването за настоящата изложба. Копие от удостоверението в уверение на това, трябва да бъде приложено към формуляра за участие:
- Титла за Международен шампион на МКФ (FCI)
- Титла Национален шампион, присъдена най- малко с две награди страна член на МКФ (FCI)
- Титли на Национален шампион на страна, не членуваща в МКФ (FCI) също могат да се приемат.
б) Класове, в които НЕ се присъжда C.A.C.I.B.:
Клас “Подрастващи” - от 6 до 9 месеца (по желание на организатора)
Клас ”Младши” - от 9 до 18 месеца, задължително
Клас “Ветерани” - след 8 години, не е задължителен
Датата, взета под внимание при определяне на възрастта на кучето, е до деня преди изложбата.
6. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Присъжданията, давани от съдиите, трябва да отговарят на следните определения:
ОТЛИЧЕН (EXCELLENT) - присъжда се на куче, което се доближава до идеалния стандарт за породата си, представено в превъзходно състояние, показващо отпечатък на хармонична цялост и предлагащо един балансиран темперамент, "от висока класа", с брилянтна походка. Превъзходството на тези качества спрямо породата позволява да не се забелязват някои малки несъвършенства при възприемането на типичните характеристики на неговия пол.
МНОГО ДОБЪР (ТRES BON) - се присъжда на типично и балансирано куче според неговите пропорции, размери и моментна кондиция. Могат да бъдат толерирани някои недостатъци (дефекти) в походката, но не и от морфологична гледна точка. Това определение може да бъде оценка за качествено куче.
ДОБЪР (BON) - се присъжда на куче, притежаващо характеристиките на породата, но с видими недостатъци (дефекти) при условие, че същите не са достатъчно изразени.
ЗАДОВОЛИТЕЛЕН (SUFFISANТ) - се присъжда на куче, типично за породата си, без забележителни качества или в оптимална кондиция.
ДИСКВАЛИФИЦИРАН (DISQULIFIQUE) - се присъжда на куче, което не отговаря на типа, възприет от стандарта за породата, с изразено противоречиво и агресивно поведение, не съответстващо на стандарта, видима аномалия на тестисите, с липса на зъби или дефекти в захапката и челюстите, с промени в цвета на козината му или кожното покритие или видимо забележими признаци на албинос. Това определение се прилага също и за куче, дотолкова изтощено, че неговото здраве би могло да бъде застрашено. Впрочем същото определение може да бъде присъдено и на куче с видимо задълбочени дефекти или не отговарящи на стандарта за породата.
Кучетата, които не отговарят на едно от по-горе посочените определения, не могат да останат на ринга и ще бъдат отстранявани със следното определение: НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪДЕНО (NE PEUT ETRE JUGE) - тази оценка се присъжда на куче, което не се движи, скача непрекъснато върху придружителя си, който го представя или се опитва да напусне ринга като по този начин прави невъзможна каквато и да е преценка за движение в стойка. Прилага се също за куче, което отказва или не позволява да бъде изследвано от съдията, поставяйки в невъзможност преценката за неговите зъби, за анатомията и за структурата му, за опашката или за тестисите му. Тази оценка засяга също кучетата, при които съдията констатира белези от операции или от манипулации, насочени към корекции на възприетия стандарт.
Тази оценка е валидна също когато съдията установява или има явни причини да мисли, че са били извършвани на практика операции, насочени към коригиране на оригиналната кондиция на кучето или на неговите характеристики (очи, уши, опашка). Причината, за която куче получава такава оценка, трябва да бъде посочена в доклада.
Най- добрите четири кучета от всеки клас ще бъдат класирани, след като са получили най-малко оценка "Много добър".
7. ТИТЛИ
Единствено кучетата, включени в списъка за присъждане на C.A.C.I.B са тези, които са получили една титла "1-в Отличен". Не може да бъде присъден C.A.C.I.B по друга причина, освен че кучето, за което става въпрос, е оценено, че притежава превъзходни качества. Присъждането на C.A.C.I.B не е свързано автоматично с придобиване титла на "1-ви Отличен". R.C.A.C.I.B може да бъде присъден на второто в класирането куче, което е получило оценката "Отличен".
Съдията присъжда C.A.C.I.B и R.C.A.C.I.B според качеството на кучетата без да се притеснява от факта дали последните отговарят или не на критериите за възраст или са вписани в племенните книги, признати от МКФ (FСI). Придобиването на всякакви титли, включително C.A.C.I.B, е от компетенцията на един единствен съдия за всеки пол и за всяка порода.
Съдията трябва да бъде определен предварително.
Мъжкото и женското куче, предложени за C.A.C.I.B, ще се състезават за титлата Най-добър за породата (BOB), както и за най-добро мъжко младо куче и най-добро женско младо куче, които са получили оценка "Отличен" в клас “Младши”.
Всеки един от по-долу изброените конкурси: Най-добър в групата (BOG), Най- добър на изложбата (BIS), Награда за развъдна група, Най-добра двойки, Най-добър ветеран, Дета-водач с куче, ще бъдат съдени от един единствен съдия, който ще бъде определен предварително.Съдиите, към които може да бъде отправена покана за съдене на тези конкурси, са единствено тези, които са писмено определени от националните киноложки организации да осъществяват такова съдийство.
Съдиите на всички рингове (само от страните-членки на МКФ(FСI)) са оторизирани да съдят на всички състезания, включително за Най-добър на изложба (BIS) и Най-добър в групата (BOG). Съдиите на групи от страни-членки на МКФ са оторизирани да съдят за Най-добър в група (BOG) за групата, за която са квалифицирани. Те могат също да съдят за Най-добър на изложбата (BIS) ако тяхната национална киноложка организация ги е упълномощила и след като Организационния комитет одобри техните правомощия.
8. ПРИСЪЖДАНЕ НА C.A.C.I.B.
Предложенията за присъждане на C.A.C.I.B.се правят от определените за това съдии.Окончателното присъждане става след утвърждаване от МКФ (FCI).
МКФ взема решение за присъждане на C.A.C.I.B. след като се увери, че предложените кучета отговарят на изискванията за неговото присъждане.
Картичките, връчени на изложителите, атестират, че кучето е наистина предложено за C.A.C.I.B. Тези картички носят следната забележка "с право на поправка след утвърждаване от МКФ".
Генералният секретариат на МКФ (FCI) извършва проверка за да се убеди,че предложенията за C.A.C.I.B.са извършени по коректен начин. Три месеца след изложбата или по-късно, организаторите трябва да изпратят две копия от каталога и списъка на кучетата, предложени за C.A.C.I.B.и R,C.A.C.I.B. до Генералния секретариат на МКФ (FCI).
Списъкът трябва да съдържа следните данни: Каталожен номер, име на кучето, племенна книга, номер в племенната книга, пол, порода и разновидност, рождена дата, име на собственика, име на съдията.
Породите ще бъдат определени, следвайки пореден номер на вписване в тяхната страна по произход, като след това ще бъде посочен и този, който се използва в страната, където се провежда изложбата.
Мъжките и женските кучета трябва да бъдат вписани поотделно. Номерирането трябва да започва поредно от N 1 и да се допълва без прекъсване до края.
Ако съответно куче не е посочено в списъка с резултатите (вследствие на дължащ се пропуск), картонът с предложението може да бъде приет, въпреки, че никакво друго куче от същата порода и от същия пол не фигурира вече в списъка.
9. СЪДИИ
Единствено съдията има правомощията да решава присъждането на титла C.A.C.I.B., както и класирането и оценките. Впрочем на същият абсолютно се забранява да се допитва и консултира с други лица. От гледна точка на организацията, съдията може да бъде подпомаган от един секретар или един помощник, както и при необходимост от един преводач. Асистиращите на съдията трябва да ползват един от работните езици на МКФ, предоставен по избор на съдията.
Присъждането и оценките на породите могат да бъдат осъществявани единствено от съдии, получили правомощия за съдийство от техните национални асоциации по съответните породи. Когато изпълняват функциите си, съдиите са задължени да присъждат единствено и в съответствие със стандартите на породите на МКФ (FCI), действащи по време на провеждане на изложбата.
Относно съдийството на порода/и и/или на финали, които се провеждат в ринга, съответен съдия би могъл да съди в друга страна единствено в случаите, когато получи разрешение в писмен вид от неговата национална асоциация преди откриването на изложбата.
Съдии с произход от страни не-членки на МКФ могат да съдят на изложби на МКФ само при условие, че националната асоциация, към която принадлежат, е свързана с договорни отношения или чрез джентълменско споразумение с МКФ (FCI). Тогава те могат да съдят на изложби на МКФ при положение, че тяхното име фигурира в официалния списък на съдиите на тяхната национална асоциация.
Освен тези правила за съдиите се прилагат и следните предписания:
а) Когато са поканени за съдийство на една изложба на МФК, съдиите от страна не-член на МФК са задължени да попълнят стандартен въпросник, издаван от МФК, който се изпраща своевременно и трябва да бъде върнат подписан и утвърден.
б) Националната асоциация по кинология на съответна страна, от която е съдията е с произход от асоциация не-член на МФК и е поканен да съди на изложба, проверява и следи за верността на информацията, съдържаща се във въпросника.
в) Съдии с произход от страни не-членки на МФК трябва при всички прояви да спазват стандартите за породите на МФК в периода, когато са назначени като длъжностни лица на съответните организирани изложби. Стандартите на МФК (FCI) за породите, за които те са одобрени да съдят, трябва да им бъдат изпратени от Националната асоциация по Кинология, която ги е поканила за съдийство на съответна изложба.
г) Съдии, назначение на изложби под патронажа на МФК, но с произход от страни не-членки на МКФ или от страни-асоциирани членове не могат да съдят други породи освен породите, признати от тяхната национална асоциация.
д) Съдии от страни, които не членуват в МКФ (FCI), трябва да бъдат изчерпателно запознати с правилниците за изложби на МКФ, както и за всяка важна промяна и бъдат детайлно подготвени по същността на процедурата и на правилата в съответствие с настоящият Правилник. Националната асоциация на страна, в която ще се провежда изложба, трябва предварително да предостави такава информация на съответните поканени съдии.
Покани за съдийство
а) Организаторите изпращат писмена покана към съдията. Съдията трябва да уведоми организаторите по пощата дали приема или отхвърля поканата. Тези задължения задължително се изпълняват от съдиите освен в случаите, когато същите са възпрепятствани от уважителни причини.
б) Ако съдия не би могъл да изпълни поетите ангажименти по важни причини, организаторите трябва незабавно да бъдат уведомени чрез телефон, факс, телекс или телеграма. Невъзможността за съдийство трябва да бъде потвърдена писмено.
в) Организаторите също трябва да спазват техните задължения и да не променят условията по отправените покани. Анулирането на покана е разрешено само в случай на извънредно събитие или по взаимно съгласие с поканения за проявата съдия.
г) В случаите, когато организаторите са принудени да анулират проявата, те се задължават да поемат евентуално извършените до този момент разходи на поканените съдии. При случаи, когато съдия под какъвто и да е повод се откаже от своите задължения и ангажименти, същият се задължава да покрие разходите, които вече е направил. Следователно препоръчително е за съдиите да поемат и направят в своя полза застраховка-риск за евентуално анулиране при избора на начина на транспортиране до мястото на проявата.
д) В съответствие със типовия формуляр на МКФ (FCI) трябва да бъде подписан договор между поканените съдии на изложби и организаторите.
е) На съдия не се разрешава да вписва куче на негово име за участие в провеждана изложба ако това куче трябва да бъде съдено в деня, в който той извършва своите задължения на съдия в същата изложба.
Съдия, който участва в присъждане на изложба, не може да представя никакво свое куче за участие в нея. Въпреки това някой негов партньор, близък приятел, фамилен роднина или всяко друго лице, живеещо под един покрив с него, може да впише за участие и представи едно/няколко куче/кучета, принадлежащи към една/друга порода, които съдията не съди в деня на представянето на съответното/те куче/кучетата.
Представените на международна изложба кучета от съдия, където същият не участва като официално лице за съдийство, трябва да бъдат от негов развъдник, да са негова собственост или съсобственост, на негов партньор/съдружник/ или на член от близко роднинство или още на всяко друго лице, съжителстващо под един покрив с него.
Съдия не може да съди никакво куче, което е негова собственост, съсобственост, което е обучил, притежавал или е продал в рамките на 6 (шест) месеца, предхождащи изложбата, в която той е поканен да участва като длъжностно лице. Това се отнася и за кучета, които принадлежат на негов съдружник, на негов близък родственик или всяко друго лице живеещо под един покрив с него.
Права на съдиите
а) Съдията трябва да бъде предварително информиран за породите кучета, за които ще бъде поканен за съдийство. Задължение на организатора е да предостави тази информация на съдията предварително и в писмен вид.
б) Съдиите са свободни да договарят личното си настаняване и уреждане на формалности с организаторите на изложби. Тези договорености могат да бъдат различни от посочените по-долу. Въпреки това, когато тези договорености не са приключили, те имат възможността да ползват изброените по-долу предимства.
Правата на съдиите, които пристигат за участие в международни изложби на МКФ (FСI) извън тяхната страна по местоживеене, са следните:
а) Организаторите на изложбата или клубът, който отправя покана, трябва да приеме съдията на свои разноски според условията на предварителната договореност от момента на тяхното пристигане в страната, където ще участват в съдийство, до момента на тяхното отпътуване. Това включва естествено деня преди и деня след изложбата.
б) Съдията трябва да бъде настаняван в сграда от първостепенен избор. Освен това той има право на пансионно дневно хранене и на парична сума, ползвана като джобни пари (минимум 1000 белгийски франка или 25 ЕВРО) за ден съдийство.
в) Всички средства за нормалното пътуване на съдията трябва да бъдат възстановени веднага след пристигането в страната, където се провежда изложбата или по предварително постигнати договорености.
г) Застраховка за съдията по риск "Гражданска отговорност" трябва да бъде предварително осигурена от организаторите на изложбата.
д) Изплащането на транспортните разходи за самолет ще бъде калкулирано на база "намалена тарифа" или "Апекс". Това изплащане не би могло да се извърши, прилагайки възможните начини в случаите, когато разстоянието в едната посока надвишава 300 км. При положение, че разстоянието е по-кратко, а един самолетен билет би струвал въпреки всичко по-евтино, трябва да се предпочете най-изгодната възможност, съответстваща на времето на пристигане. Финансовите условия трябва да бъдат предварително фиксирани под форма на договор или писмено съгласие, които да бъде сключени между съдията и организаторите на изложбата. Този договор трябва да бъде спазван и от двете страни. Условията относно дневните парични възнаграждения зависят от съответните правилници на националните асоциации по кинология на страната, където се провеждат изложбите.
Задължения на съдиите:
Съдията:
- Не трябва да се консултира с каталога на изложбата преди и по време на своето съдийство. Никой от членовете на организационния комитет не трябва да предоставя каталог на съдията преди края на изложбата.
- Не може да пуши в ринга по време на съдийство по класове
- Не може да консумира алкохолни напитки в ринга.
- Няма право да се явява на изложбата като длъжностно лице в качеството си на съдия заедно с участниците-изложители, които ще представят за съдене техните кучета по време на същата проява. Организаторите не трябва под какъвто и да е предлог да предлагат лице, което ще участва като изложител на куче на определена изложба, да бъде помощник-придружител на съдията преди осъществяването на неговото съдийство.
- Съдията в никакъв случай не трябва да фамилиарничи с изложителите или да отсяда при тях по тяхна покана и на техни разноски, особено ако е предложен да съди техни кучета. На съдията е разрешено да изпълнява своите задължения само в рамките на изложбата, доколкото друго не е било договорено предварително. Това важи също и за лични срещи с изложители.
- Един съдия трябва да може съответно да съди приблизително 20 кучета на час като достигне максимум до 80 кучета на ден в случаите, когато от националната асоциация по кинология се изисква индивидуален доклад за всяко куче. При случаите, когато такъв доклад не се изисква, той трябва да може да съди до максимум 150 кучета на ден. По предварително договаряне между съдиите и националните асоциации броят на кучетата може да бъде леко завишен или намален. Ако броят на кучетата за съдийство е 80 (със доклад) или от 150 или повече (без доклад), съдията трябва да бъде информиран още при получаването на поканата за участие, при което потвърждава своето съгласие.
- Съдията е единствено отговорен за отсъжданията в ринга. Секретарят (комисарят) на ринга отговаря за организационните въпроси. Въпреки всичко, никаква друга дейност не би могла да се осъществява без съгласието на съдията.
- Породи джуджета и други дребни породи кучета трябва да бъдат изследвани върху подсигурена за целта маса-подиум, предоставена от организационния комитет.
10. СЕКРЕТАРИ (КОМИСАРИ) на РИНГОВЕ
Както предварително се отбеляза, един съдия трябва винаги да бъде подпомаган в своята работа в ринга от най-малко един секретар (комисар) на ринг, определен от организаторите на изложбата.
Секретарят (комисарят) трябва да ползва свободно говоримо езика, избран от съдията, който трябва да бъде един от четирите работни езика на МКФ (FCI).
Секретарят (комисарят) трябва да притежава добри познания по регламентите за провеждане на изложби на МКФ (FCI) и правилниците за официални изложби в страната, в която се провежда изложбата.
Секретарят (комисарят) носи отговорност за следните задачи:
1. Да събере, групира кучетата по класове.
2. Да провери отсъстващите във всеки клас.
3. Да уведомява съдията за всяка промяна на представяне или нередовни записвания.
4. Да изготвя доклад, когато се изисква, продиктуван от съдията на език по негов избор (както по-горе).
5. Да организира административната дейност и разпределението на наградите.
6. Да следва инструкциите на съдията.
11. ВЪЗРАЖЕНИЯ
Всички решения, произнесени от съдията относно качествата на кучето, класирането, както и присъждане на титли и награди са безапелационни, освен ако съдията не е действал в противоречие със формалностите и действащите регламенти.
Възражения от подобен характер, както и възражения относно начина, по който е организирана изложбата или по присъждане на титли и награди, трябва да бъдат веднага изложени писмено и като за целта се извършва депозит - парична гаранция. В случай, че възражението бъде отхвърлено като неоснователно, гаранцията остава в полза на организаторите на изложбата.
12. САНКЦИИ
При установяване на факта за нарушение на настоящия Правилник се прилагат санкции, водещи до дисциплинарни наказания. МКФ (FCI) може да забрани на организационния комитет да организира изложби с присъждане на C.A.C.I.B. за една или няколко години. Генералният комитет на МКФ(FCI) е упълномощен да взима такива решения след като се е запознал обстойно с фактите чрез изслушване или се е консултирал писмено с организаторите. Като последна инстанция Генералната Асамблея на МКФ (FCI) ще бъде уведомена, ако един апел по решение на Генералния Комитет е отхвърлен.
13. ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ
Всички страни-членове и партньори по договор с МКФ (FCI) трябва, съгласно тяхното действащо национално законодателство, да публикуват списъци с всички кучета и/или изложители, попадащи под забрана да участват и да излагат на организирани изложби. Всички организационни комитети са призвани да спазват тези норми и забрани.
14. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА
Всички организатори на изложби с присъждане на C.A.C.I.B. трябва да спазват правилата и законите на страната, в която се провежда съответната организирана изложба. При случаите на специфични възражения, Генералният Комитет на МКФ (FCI) може от своя страна да взема съответни дисциплинарни мерки, както при случаи на установени нарушения на тези регламенти от съдиите на МКФ, така и от организаторите на изложбите, като по този начин запазва доверието в организираните международни прояви и гарантира спазването и прилагането на тези регламенти.

Настоящият Правилник заедно с Регламента за изложби на кучета на МКФ (FCI) - Световни и Секционни изложби е приет от Генералния Комитет в Мексико (юни 1999 г.) и Брюксел (ноември 1999 г.) Те са в сила от 01.01.2000 г.

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20