Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Роднините

2 Малката лисичка КОРСАК
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes corsak

2006.08.09

Този малко познат роднина на кучетата от семейство Canidae се среща в степите, попупустините и отчасти в пустините на Азия и Югоизточна Европа заедно с рижата лисица.
Това е много малка, бледо оцветена лисичка. Дължината на тялото и е само 50-60 см, на опашката – 25-35 см, а височината и при раменете е само 30 см. Има големи, широки в основата си уши. Зимната й козина е много пухкава, копринена и независимо от светлите си цветове, много красива. В Европа лисичката на име корсак най-широко е разпространена в южната част на Русия около Волгоград и в Татарстан, в Азия може да я видите от Казахстан, Северен Иран и Афганистан чак до Забайкалието, Монголия и Североизточен Китай.

Лисичката корсак принадлежи към типичните обитатели на полупустините и сухите равнинни степи, в които пада малко сняг или снежната покривка е много плътна.
На тези места корсакът ловува предимно зверчета, не по-големи млади зайци или мармоти, а през летните месеци се храни и с птици и дори насекоми, но растителна храна почти не докосва. От гризачите лисичката корсак предпочита полските мишки, лалугерите и подобни на тях животинчета. При липса на достатъчно храна може да се храни и с мърша. Както и другите хищници, корсак може доста време на издържа на глад и след седмица, а дори и след две напълно запазва активността си. От вода не се нуждае... 
За жилище тази екзотична лисичка използва дупките на мармотите, проспособява дупките на лалугерите, рядко заема жилищата на бурсуци или лисици, а сама си рови дупки само по изключение. Около входа на дупката никога няма прясно изхвърлена пръст – лисичката подравнява тези издайнически следи. Понякога дупките може да са разположени на група, но само една от тях е жилищната.
Корсак ловува предимно по здрач, но се случва това да става и през деня ако лятото не е твърде горещо. Най-напред внимателно се показва от дупката, след това сяда пред нея като внимателно се оглежда и едва след това тръгва на лов. Корсак има чудесно обоняние и слух. По време на лов се придвижва бавно или в лек тръс срещу вятъра. Когато усети плячката си или се прокрадва към нея, или се стреми да я настигне.
Тази малка лисичка не се бои от хора и коли – те могат да се доближат твърде много. Понякога, ако няма възможност да се скрие, както подобава на лисица, корсак съвършено се преструва на умрял, но при първа възможност изчезва с максимална скорост.
За този малък хищник е много трудно когато падне обилен и дълбок сняг защото той много лесно затъва в него. Затова често корсак през есента се придвижда на юг – понякога след стадата из степите за да може да използва утъпканите от тях пътеки за придвиждане и лов. Масово изселване на тези лисички може да стане при големи степни пожари или при катастрофално измиране на гризачите в дадена област. Тогава корсак се отдалечава от обичайните си местообитания и дори влиза в градовете.
Корсак е моногамно животинче. Създадените двойки се запазват цял живот и се разпадат само в случай на гибелта на един от двойката. Рамножителният период е през януари и февруари и то само през нощта и се съпровожда от характерен лай на самците. Не е сигурно колко трае бременността при корсак, но се предполага, че е под 2 месеца. Раждат се между 3 и 6 лисичета, макар да е документиран и случай на 16 лисички при едно раждане. Малките корсак са слепи, покрити са със светлосива, пухкава козинка. Проглеждат между 14 и 16 ден. Щом навършат месец, започват да се хранят с месо. Растат много бързо и се отделят рано от родителите си. Но често семейството се събира отново при големи студове.
Корсак е много полезно животинче, защото унищожава вредните гризачи.  А красивата пухкава козина на корсак е много ценна – може би това е една основна причина тази лисичка да е вписана в световната Червена книга.

                                           
dogbg.net 2006

 

 

 Роднините

2 CANIS DIRUS - накратко за най-големия изчезнал вълк на Земята
Mammalia / Carniovira / Canidae / Canis/Canis dirus

2009.12.29

2 БЛЕДАТА ЛИСИЦА - скрита в самото сърце на Африка
Mamallia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes pallida

2009.11.26

2 БЕНГАЛСКА ЛИСИЦА - просто още един роднина на вашето куче
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes bengalensis

2009.04.19

2 ТИБЕТСКАTA ЛИСИЦА - мистична и мъдра
Mamallia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes ferrilata

2008.11.18

2 ИВИЧЕСТ ЧАКАЛ - още един необичен роднина на кучетата
Mamallia / Carnivoria / Canidae / Canis / Canis adustus

2008.10.20

2 ЛИСИЦАТА ДЖУДЖЕ на Северна АМЕРИКА
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes macrotis

2008.05.07

2 ЕТИОПСКИЯТ ВЪЛК - единственият вълк в АФРИКА
Mammalia / Carnivora / Canidae / Canis / Canis simensis

2008.04.07

2 СИВАТА ЛИСИЦА на Америка
Mammmalia / Carnivora / Canidae / Urocyon cinereoargenteus

2007.12.06

2 ДИВОТО КУЧЕ ДИНГО - една от загадките на АВСТРАЛИЯ
Mammalia / Carnivora / Canidae / Canis / Canis familiaris dingo

2007.05.14

2 ПОЛЯРНАТА ЛИСИЦА - красива, различна и все пак роднина:)
Mammalia / Carnivora / Canidae / Alopex / Alopex lagopus

2006.12.05

2 РИЖАТА ЛИСИЦА - истинската хитрост и ловкост от приказките
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes vulpes

2006.09.17

2 ЧАКАЛЪТ - ловък и нахален
Mammalia / Carnivora / Canidae / Canis aureus

2006.09.10

2 ВЪЛКЪТ - легендарният и реален хищник
Mammalia / Carnivora / Canidae / Canis lupus

2006.09.02

2 ЧЕРВЕНИЯТ ВЪЛК - съчетание от вълк, лисица и чакал
Mammalia / Carnivora / Canidae / Cuon alpinus

2006.08.25

2 ГРИВЕСТИЯТ ВЪЛК - почти лисица с дълги, стройни крака:)
Mammalia / Carnivora / Canidae / Chrysocyon brachyurus

2006.08.24

2 ХИЕНОВИДНОТО КУЧЕ - почти вълк с екстравагантна козина
Mammalia / Carnivora / Canidae / Lycaon pictus

2006.08.17

2 Зоо класификация на семейство CANIDAE
2006.08.17

2 Роднините на домашните кучета - семейство CANIDAE
Mammalia / Carnivora / Canidae

2006.08.10

2 МАЙКОНГ - лисицата от саваните на Южна Америка
Mammalia / Carnivora / Canidae / Cerdocyon thous

2006.08.10

2 КОЙОТЪТ - прерийният вълк на Северна Америка
Mammalia / Carnivora / Canidae / Canis latrans

2006.08.09

2 Малката лисичка КОРСАК
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes corsak

2006.08.09

2 Дългоушкото ФЕНЕК - една малка лисичка с голеееми уши:)
Mammalia / Carnivora / Canidae / Vulpes / Vulpes zerda

2006.03.06