Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Треньор

2 Работата на лайката на катерица
2004.03.11

Имах възможност да наблюдавам работата на много лайки не само на полеви изпитания, но и в ред промишлени ловни райони, а също така и да ловувам из тези места както с породисти лайки, които лично съм отгледал, възпитал и настървил за лов, така и с местни кучета, принадлежащи на ловци, занимаващи се с промишлен лов.
Основната цел на ловеца при промишлен отстрел на катерици се състои в това да се отстрелят колкото може повече зверчета с възможно най-малка загуба на време. По тази причина изискванията на ловците към кучетата им са високи и безкомпромисни. В тази връзка, за да се добие представа за целесъобразната и желателна работа на лайката, трябва да се разгледат проявите на нейните качества и елементи на работа, изложени в действащите правилници на полеви изпитания на катерици в съответствие с изискванията за работа на промишлените ловци.
Усет: Това природно качество на кучетата при лайките означава способността с помощта на обоняние, слух и зрение да намери и преследва звяр или птица. Трудно е да се каже кой от елементите на усета е най-важен при лайките. Много зависи от това на какъв дивеч ще бъде лова. Случвало ми се е да срещам кучета, които напълно са загубили слуха си, но работят достатъчно добре на златка и самур. Лайка с посредствено обоняние и слух, но с остро зрение и отлична реакция работят добре на сибирски пор, норка и хермелин.
За успешната работа на лайките на катерица е необходимо да имат добре развити обоняние, слух и зрение, макар степента на остротата и използването им могат да бъдат много различни. При търсенето на катерици някои от тях използвт предимно обонянието си, а други – слуха. Зрението служи на лайката основно за точното фиксиране на вече намерената или отдалечаващата се по дърветата катерица, макар и в отделни случаи да намират зверчетата и “на око”.
Тук искам да приведа за пример един случай, който показва колко поразителна може да бъде остротата на слуха при лайките: През есента на 1956 г. бях на лов в Архангелска област. Беше тих, безветрен ден. Следобед ние с приятеля ми се разположихме на едни съборени от буря дървета за да похапнем и в този момент към мен се приближи моята Рада. Приседнала до нас, тя внимателно ни наблюдаваше и чакаше своята порция. Но изведнъж, наостряйки уши, тя обърна глава, стана и след няколко секунди в ситен тръс се отправи в прослушваната от нея посока. Скоро чухме нейния лай. От интерес реших да измеря в крачки разстоянието, на което кучето чу зверчето. Вървейки директно напред по гласа й из средно-гъстата борова гора, преброих 136 крачки. Неизвестно е какво точно е чуло лайката: дали драскането на ноктите на катерицата по ствола на дървото, дали звуците на шишарката, която тя гризе, дали нещо друго. От нейното поведение беше ясно само, че е намерила катерицата с помощта на слуха си, а не на обонянието.
Трудно е да се оцени (с изключителна, много добра, добра, удовлетворителна оценка) остротата на усета. Даже опитният ловец, намирайки се заедно с нова за него лайка цяла седмица, а и повече постоянно на лов, не винаги може да определи какъв е нейния усет. И, разбира се, обикновено е невъзможно такава оценка на лайката да направи експерт само за час по време на полеви изпитания. Съществуващото мнение, че колкото повече катерици намери лайката за един час работа, толкова по-добър е нейният усет е в някаква степен справедливо (ако не се учитат характера и сконностите на кучето) само за сравнителна оценка на състезаващите се кучета, работещи при равни условия. Но като критерий за оценка на степента на усета на лайката показателят брой на намерените в продължение на час катерици, без да се отчитат ред други фактори, е неподходящ. За това лайки, които са получили диплом с призови места от полеви изпитания, далеч не винаги са наистина добре работещи. Ето например какво казва А. Головко по този повод: “Моята Ласка има две дипломи от полеви изпитания на катерица – II и III степен, но за промишлен лов не става: за един ловен ден намира общо 3-4 катерици, докато ловци с други кучета намират за това време 10-12.” Аз също съм срещал лайки, които имат високи оценки на полеви изпитания, но са лоши работници.
Да се прецени до колко е добър усета на лайката може само тогава, когато нееднократно се наблюдава нейната работа при тежки условия. Ако тя без грешка облайва катерицата когато е “шумно” (има се предвид когато при рязко застудяване и най-малкият звук се чува на огромни разстояния – б.р.), при дъжд, вятър, студ около –20 С и други подобни условия, то това куче определено има добър усет.
Ето един много характерен пример: През октомври 1953 г. бях на лов в Крайезерния край на Архангелска област заедно с ловеца Ф. Пилицин и неговата лайка Шейка. Тя работеше вече трета есен, отличаваше се с бърз ход и точно облайване на катериците. При съвременните изисквания на полевите изпитания Шейка лесно би взела диплом I степен. В първите дни на лова с нейна помощ отстрелвахме 10-12 катерици на ден. Но в края на октомври рязко застудя и влажният мъх, където се задържаше катерицата, замръзна. Стана “шумно”. И зверчетата, и ние чувахме претърващото куче на 100-150 метра. Шейка лаеше по 20 пъти на ден, но ние успявахме да отстреляме от 1 до 3 зверчета въпреки, че щателно проверявахме местата на облайване. За седмица такъв лов отстреляхме само 15 катерици. В същото време и на същите земи съседът на Ф. Пилицин ловецът В. Шишкин със своята Жучка, която беше изключително работещо куче, беше отстрелял 50 катерици и две златки. Щом падна снега и времето омекна, Шейка отново започна точно да облайва зверчетата и нашият дневен отстрел стана сходен с този на В. Шишкин.
Усетът на лайката е невъзможно да бъде подобрен въпреки, че умението да се възползва от него се развива и усъвършенства у кучето в резултат на натръпвания по време на лов опит. Едновременно с това храненето с гореща или със силни подправки храна, държането на кучето в места, където се съхраняват вещества със силна миризма, побоите - особено по главата, довеждат но влошаване му.
Усетът е най-важното качество на лайката. Не по-малко от 70- 80% от резултативността на нейната работи зависи от него.
Бързината на претърсване зависи основно от типа конституция и от темперамента на лайката. Този фактор обикновено не оказва съществено влияние на продуктивността на лайката по време на работа. Виждал съм не малко лайки, които претърсват терените на висока скорост (в галоп), но по количество на намерения от тях дивеч значително отстъпват на кучетата, които претърват в тръс и даже по-бавно. За сериозен лов на катерици от лайката се изисква не толкова бързина при претърсването, колкото настойчивост и издръжливост. На бърз алюр нерядко работят лайки, които са много леки, със слаби кости и мускулатура, а също така които са с тесен гръден кош. Но те са неподходящи за лов на катерици защото бързо губят сили и обикновено след един-два дена лов се нуждаят от дълга почивка.
Правилно претърсване: За правилно се счита такова претърсване, когато лайката на кръгове или описвайки осморки претърсва терена от двете страни на ловеца, намирайки се малко напред. За погрешно се счита праволинейното претърсване, за което при полевите изпитания се отнемат най-много точки при оценяването, с което аз не мога да се съглася съвсем защото много зависи от способностите на кучето. И до днес ясно си спомням работата на източно-сибирската лайка Минка, с която ловувах през 1954 г. в Чунския район на Иркутска област. Тя обикновено в лек тръс бягаше на 60 -100 метра пред мен или през просеката или по пътеката, от време на време се изведнъж спираше за момент, а след това рязко се хвърляше настрани и скоро се чуваше нейния лай. Тя нито веднъж не е имала празно облайване. Ако скоро след нас други ловци минеха по нашите пътеки, техните лайки рядко намираха катерици. С Минка аз отстрелях също толкова катерици, колкото двама местни ловци, ловуващи на същите терени с три кучета, които имаха кръгов маниер на претърсване.
За съвсен погрешен начин на претърсване трябва да се счита този, при който лайката изобщо не се съобразява с хода на ловеца. Когато по едно време ловувах с такава лайка, аз никога не можех да се прибера навреме и често се прибирах в пълна тъмнина през зимата – нещо, което се избягва и от опитните ловци. Към погрешните начини на претърсване трябва да добавим и случаите, в които лайката много рядко “проверява” собственика си и когато изостава и претърсва зад ловеца, макар и от двете му страни. А ако тя намери катерица, ловецът трябва да се връща назад.
За да умее лайката да претърсва правилно, трябва да започне да се води на разходки в гората веднага щом навърши 4-5 месеца. На тази възраст кучето е енергично, любопитно, интересува се от всичко и бяга наоколо, стреми се да бъде пред стопанина си и да не го изпусне. На такива разходки избягвайте отъпканите пътеки и черните пътища.
Глас: Това е едно от важните качества на лайката. Най-предпочитан е високия, звънък и силен глас. Лайка, която е с дрезгав, пресипнал или слаб глас при буря или силен вятър на 150-200 метра вече не се чува. За съжаление в последните години у много лайки от промишлени развъдници се срещат дрезгави и пресипнали гласове.
Да се направи по-добър гласа на лайката е невъзможно, но да се развали може. Последното обикновено се случва, когато лайката не е приучена от малка да остава сама. При ловни излети, попадайки заедно със стопанина си на непознато място и оставайка завързана сама, тя започва да лае. Понякога лае с часове, което може да унищожи нейния глас и той да стане дрезгав или пресипнал.
Характер на облайването: Загубата на време за отстрела на едно зверче т.е. производителността на ловеца зависи не само от точността на облайване, но и от начина на облайването на катерицата от кучето. На този елемент от работата на лайката промишленият ловец обръща повече внимание, от колкото на проследяването. Спокойното, без видим хъс, даже рядко облайване не плаши зверчето. В такива случаи то нерядко стои без да се крие и неговият отстрел не представлява никакво усилие. При енергично облайване катерицата често се спотаява в горната част на короната на дървото и ловецът губи много време докато я намери.
Когато кучето облайва, намирайки се от едната страна на дървото и не го заобикаля при подхода на ловеца, това е недостатък при работата му. При такова разположение по време на облайването куче с недобър усет може да не забележи отдалечаващото се по високите части на дърветата зверче. И обратното: лайка с добър усет няма да го изпусне.
Явно погрешно облайване имаме, когато лайката скача по дървото и гризе клонките и кората му. В тези случаи катерицата често много дълбоко се спотаява, а и често незабелязано се прехвърля на други дървета. Такъв маниер на работа обикновено имат силно възбудимите кучета. Невъзможно е възрастно куче да се отучи от този вреден навик. Пред ловеца кучето няма да хапе кората и клонките на дървото, но ще прави това до неговото приближаване.
За да се избегнат недостатъците и грешките в работата на лайката при облайването на катерица, трябва да сте много внимателни при настървяването на младото куче. Не е нужно например да се катерите на дървото за да изплашите спотаилото се зверче. Не е нужно също да викате кучето към дървото като потупвате с ръка по ствола му и повтаряте: “Тук, тук търси!”
Проследяване: При проследяването на отдалечаващото се зверче най-добре се проверява усета на лайката. Известно значение има и ловният опит на кучето. Но колкото и да е опитно, ако има лош усет, то може лесно да изпусне катерицата, която се прехвърля по дърветата. Проверката на проследяването у лайката много зависи от зверчето. В някои случаи, изгонена от едно дърво, катерицата веднага се спотаява на съседното и е почти невъзможно отново да бъде подплашена. В други случаи е достатъчно само леко да се побутне дървото и зверчето се отдалечава на 100-200 метра без да спира. Лайката лесно проследява катерица, която се придвижва по върховете на дърветата дълъг отрязък от пътя си, даже и в гъсти тъмнохвойнови гори. Но ако зверчето често променя направлението на своя ход и при това неочаквано се спотаява, нерядко дори и опитни лайки с добър усет изгубват следите му особено в гъст, препречен от паднали клони подлес в планински гори.
Настойчивост: Настойчивостта, с която кучето претърсва и облайва зверчето, е едно от важните качества на лайката. Добре го проявяват лайки, които не оставят без команда намерената катерица даже и в тези случаи, в които те чуват гласа на другото куче, с което ловува собственика им или неговите изстрели по намерено от второто куче зверче.
За да притежава лайката добра настойчивост по време на обучението при настървяването тя трябва да бъде извеждана сама и ловецът да се стреми винаги да отстреля намереното от нея зверче. Когато у кучето се изработи добра настойчивост, ще бъде възможно и да го отделите по команда от намерената катерица ако тя е трудна мишена или не е необходимо да бъде отстреляна в момента. Опитните лайки, притежаващи добра настойчивост, нерядко много лесно се подчиняват на командата за оставяне на дивеча, подадена от собсвтвеника им, и не се връщат на това място. По тази причина по време на полевите изпитания не винаги е възможно да се определи точната степен на настойчивост на лайката.
Отношение към убитото зверче или птица: Според правилата на полевите изпитания кучето трябва да захапе (понякога пишат “с мека захапка”) зверчето или птицата и, без да повреди кожата или перушината, без команда да ги постави на земята. Ако лайката надъвква, отнася настрани или, още по-лошо, изяжда катерицата, то може не само да се отнемат точки при нейното оценяване, но и да се дисквалифицира.
“Вежливото” отношение към дивеча не е присъщо на лайката, а е следствие от нейното възпитание и обучение. Ако е добре обучено, даже куче с лесно възбудим характер никога няма да отнесе или изяде отстреляната катерица, а ще пусне уловеното зверче при първата команда на собственика си.
Никога не съм виждал лайка да хване зверчето с “мека захапка”. Даже най-краткият захват със зъби на отстреляната катерица като правило оставя оголени места по козината на зверчето, което рязко намалява цена на кожата. По тази причина повечето промишлени ловци не разрешават на лайките си да хващат катериците, паднали сред изстрела, и ги наказват сурово, ако са направили това.
Много зависи от ловеца. Но не по-малко, а понякога и по-голямо значение имат способностите и наклонностите на лайката. Сред местните лайки в промишлените ловни райони нерядко се срещат такива, които никой не е обучавал, но, попаднали в условията на промишления отстрел, те много бързо започва прекрасно да работят на катерица. Лайки с добър усет, но със склонност към работа на едър дивеч, рядко стават добри работници на катерица. Сред лайките в Източен Сибир са немалко тези, които докато са млади работят добре на катерица, но по-късно губят съвсем интерес към нея.
За това, пристъпвайки към обучението на своето куче, ловецът трябва да отчита не само усета му, но и неговите наклонности към даден вид лов, както и съобразителността му. Умната лайка не само бързо усвоява това, което изисква от нея собственикът, но и по време на работата си на катерица често сама, без обучение, постъпва най-целесъобразно.

А. Войлочников
(Списание “Охота и охотничье хозяйство” 10/1974)

Екипът на dogbg.net благодари на г-н П.Т. Петров - председател на БНКСТГ - за редките материали на ловна тематика, които ни предостави!

 

 Треньор

2 ЛОВ С БОРЗОЙ – занимание (не само) за царе и аристократи
История и специфика на лова с борзои

2007.07.27

2 ЛОВ на водоплаващ дивеч с пудел
2007.05.21

2 Отново ЕКШЪН в сърцето на Добруджа
XII Събор на ловното куче Хитово 2005

2005.09.29

2 ЗА ЛОВА НА ЛЕЩАРКА ... и руската салата
2005.03.17

2 Лов на лисици с гончета
2005.03.11

2 Дрeсировка, настървяване и лов с гончета
2005.02.11

2 Указания за обучение на ловни кучета с изкуствени мизирми на дивеч
2005.01.25

2 На лов с младо гонче
2005.01.19

2 XI Събор на ловното куче - off road изпитания за хора и кучета
2004.09.06

2 Настървяването на гончетата
2004.07.23

2 Какво означава хендлинг и какъв е истинският хендлер
2004.05.20

2 Етика на хендлера
2004.05.19

2 Когато се движим в ринга
2004.05.10

2 Изборът на ловно куче от породите лайки
2004.03.12

2 Работата на лайката на катерица
2004.03.11

2 Работата на лайката на мечка-примамка
2004.03.10

2 Ски джоринг - научи се сам!
2004.02.09

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част I)
2004.01.20

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част II)
2004.01.20

2 Х Събор на ловното куче Хитово 2003
2003.09.13

2 Избор и покупка на обучено ловно куче-птичар
2003.07.23

2 Опреснителен курс за Вас и Вашето куче
2003.07.04

2 Пазете се от предразсъдъците!
2003.05.01

2 Коя е МОЯТА порода ловно куче?
2003.04.21

2 Подготовка на ловното куче преди и след ловния сезон
2003.03.31