Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Треньор

2 ЛОВ С БОРЗОЙ – занимание (не само) за царе и аристократи
История и специфика на лова с борзои

2007.07.27

ВСЕКИ, който е чувал поне малко за руските хрътки, знае и за страстта към лова на руските царе и аристократи. Цели благороднически родове десетки и дори стотици години наред се занимават с развъждането на борзои и лова с тях. Историята им (за щастие добре документирана) напомня приключенски роман.
Ловът с борзои в Русия има вече доста дълга история - над 500 години. Както споменахме, това е било едно от най-любимите забавления на руските царе и благородници. Ловът с борзои понякога се нарича и по друг начин: съвършен (комплексен) лов. Тогава ловува конник с борзои и гончета. Такава система на ловуване изисква огромни ресурси и персонал. За да оцените най-точно отминалото великолепие и размаха на този вид лов в царска Русия до средата на 19 век, трябва да си представите императора и представителите на най-големите благороднически фамилии, които тръгват на лов, придружени от 150 хрътки и около 120 гончета, дузини коне и ловци, облечени в специални ловни парадни униформи, и следващите ги готвачи и прислужници! Но след отмяната на крепостното право през 1861 г. ловните излети в такива мащаби стават все по-редки. Разбира се, за нас и императорският лов в края на 19 век, организиран от аристократичните дворянски фамилии, е достатъчно впечатляващ. А най-известната от тези аристократични фамилии е на князете Голицини.
 

Историята на породата на руската хрътка борзой е тясно свързана в продължение на повече от 300 години с князете от рода Голицини. Още от средата на 18 век те отговаряли за организирането и провеждането на царските ловни излети.
Първият княз Голицин, който е заслужил най-високо признание за своите ловни дела, е Пьотр Алексеевич. От 1778 г. 23 години той отговаря за организацията на императорския лов като оберегермейстер. За вярната му служба императрица Екатерина ІІ, която, както е добре известно, е била прекрасен ездач, запален ловец и безпогрешен стрелец, го награждава с два ордена: „Александър Невски” и „Андрей Първозвани”.
Също като Пьотр Алексеевич, неговите наследници князете Алексей Дмитриевич, Александър Михайлович и Дмитрий Михайлович са пословично обзети от ловна страст. За своите големи заслуги към императрица Екатерина ІІ, Александър Михайлович е имал дори нейното благосклонно разрешение да ловува на императорските ловни терени в Кусково в близост до Москва. 
100 години по-късно през 1880 г. високият пост на оберегермейстер заема Борис Фьородович Голицин. Неговите заслуги за развитието на породата са изключително големи, а за мъртвата злоба и издръжливостта на негови борзои се носели легенди.
Особено интересна личност е синът на княз Борис Фьородович - Дмитрий Борисович. Той е роден през 1850 г. Следвайки семейната традиция, избира военната кариера и започва служба в лейб гвардията на хусарския полк на Негого Величество. През 1876 г. е назначен в свитата на император Алескандър ІІІ. През 1878 г. като главнокомандващ на Кавказката армия е награден с многобройни ордени „За проявени храброст и мъжество по време на Руско-турската война”.
През 1889 г.
Д. Б. Голицин е назначен за началник на Императорския лов, а след 10 години – на поста оберегермейстер. Императорският лов е бил изключително събитие. Провеждал се е няколко пъти в годината като най-интересните излети били в Першино (Тулска губерния), в Гатчин и в Беловежката гора. В селцето Першино обикновено се провеждал ловът на вълци с борзои и гончета. Обикновено в императорския лов участвали 10 -15 души: царят, великите князе (престолонаследниците), приближените и гостите на царя. Ловът като правило продължавал 2 седмици. В полето се пускали 2 глутници – всяка от по 25 кучета. Само в Першино в ловните сараи на императора се отглеждали до 130 борзои, 100 гончета, 100 малки кученца и 87 коня. За тях се грижели 78 души.
Княз Голицин 25 години възглавява службата, отговаряща за организацията на императорския лов, а повече от 30 години са занимава, разбира се и с развъждането на борзои. През 1910 г. неговият червеникав мъжки борзой печели първото място в състезанията за наградата на Великия княз. Кръвните линии на борзоите на Дмитрий Борисович Голицин са в основата на родословието на знаменитите першински кучета.
Княз Д. Б. Голицин загива през 1920 г. в битка под Константинопол.Неговият наследник Дмитрий Михайлович Голицин е също толкова страстен ловец. Той обожавал лова с кучета, развъждал борзои, участвал в изложбите на Московското ловно дружество „Александър ІІ”. Княз Д. М. Голицин е автор на прекрасните „Записки и признания на ловеца с кучета”, публикувани в списанието "Наша охота" през 1907 г. „Невидима ръка отгръща пред мен отминали страници – отпътуването, хазарните глутници, преследването, вдигнатите лисици ... „ – пише князът за незабравимите и прочути в целия свят по онова време дни на ловните излети с борзои в Першино заедно с Великия княз Николай Николаевич Романов.
Романтични и жестоки са историите за императорския лов в Русия – те са част от едно почти приказно за нас минало, чиято неотделима част е родът на князете Голицини.


След Октомврийската революция през 1917 г. ловът с глутници на практика изчезва, най-ценните екземпляри от борзоите са изнесени от страната, а останалите бързо дегенерират заради неконтролирани кръстоски.
Борзоите и гончетата стават жертва на наложените социално-политически промени в Русия, които се отразяват силно дори върху начините на лов. Гончетата започват да се използват отделно за лов по познатия ни днес начин (с преследване по следа), докато с борзои започва да се ловува в степните региони на страната без от кучетата да се изисква да вадят дивеча от храстите.
Но правилата за лов с хрътки така, както са ловували руските царе и аристократи, са добре познати и днес.  Продължаващите икономически промени в огромна Русия все още не позволяват да се възстанови в целия му блясък истинския лов с глутници борзои. Все пак първите много успешни опити в тази насока вече са факт и може би много скоро ще сме свидетели на удивително зрелище: възраждането на руската ловна традиция за лов с глутници борзои!

МЕТОДИ и ОСОБЕНОСТИ на лова с борзои в Русия днес
Първо трябва да се отбележи, че днес ловът в комбинация с борзои и гончета не съществува. Тук става въпрос само за лов с борзои. Използват се основно два метода на лов: първият е лов с обграждане и гоначи (схема 1), а вторият – така наречената „ровняшка” (схема 2). Вторият тип е по-нов. Става въпрос за органзизация на лова, при която ловците са подредени във верига на разстояние от 25 до 25 метра един от друг и напредват равномерно в полето. Броят на вдигнатия дивеч се увеличава, когато ловците пазят абсолютна тишина. Този метод на лов се практикува в степните райони на заек русак или на лисици. 
Ловът с обграждане и гоначи се практикува в зоните с умерен климат: групата дървета или храсти се обгражда от ловците – от едната страна застават ловците с борзоите, а гоначите се придвижват във верига от противоположната страна като с викове се стремят да вдигнат заека беляк или лисицата и да ги подгонят по посока на очакващите ги ловци и хрътки. Работи само кучето и съответно стреля само ловецът, пред които изскача дивеча.

ТЕСТОВЕ и полеви изпитания
Днес повечето собственици на борзои живеят в големите градове и за тях е почти невъзможно да заминат в провинцията за  цялата есен, за да участват в постянно провеждащите се тестове или полеви изпитания. Като цяло те се провеждат в условия и по правила, максимални близки до същинския лов. Присъствието на  съдийската комисия има положителен ефект за ловците: първо - те ловуват индивидуално като по този начин могат да разкрият напълно своите способности, дисциплина и опит; второ – индивидуалният лов дава възможност по-точно да се оценят работните качества и поведението на кучето на полето. Всички кучета могат да участват в тестовете за ловна пригодност, но само издържалите тестовете и получили сертификат за това могат да участват в полеви изпитания. Дипломът от полевите изпитания е официален документ, който оценява точно работните качества на борзоя: бързина (скорост), острота на зрението, настойчивост, сила, опит, ловкост при залавянето на дивеча, отношение към уловеното животно, поведение на кучето на повод и свободно от повод. Така оценката покрива всички необходими характеристики и работни качества на кучето за същински лов. Ловната страст е също толкова силна както тази към оръжията, конете, музиката, живописта и т.н. Истинският ловец с борзои възприема лова като истинска наука: спазва стриктно всички правила и изисквания. Така в реална ситуация той действа в пълен синхрон и хармония с кучето или кучетата си.
Ако искате да сте точно такъв тип ловец, трябва да научите някои основни правила...  и да ги спазвате!

ПРАВИЛА на лова с борзои     
Едва ли някога ще забравите своя първи лов с борзои – буйните удари на сърцето ви, покачващия се адреналин, когато чувате гласовете на идващите към вас гоначи, очакването дивечът да изскочи от храстите (в неочакван момент, както винаги!), появата на заека или лисицата, възбудата на кучетата, техния вой и готовност да се впуснат в преследване, точния изстрел... Но за да може ловът да ви достави пълно удоволствие, е необходимо да знаете как да ловувате и как да се държите по време на лов.
Ловът с глутница борзои има своите правила, възприети и следвани от ловците векове наред, своите особени процедури и практики, оформени в точна система. За запалените ловци този начин на лов е гаранция за тяхното физическо и психическо здраве, източник на енергия за по-възрастните и на смелост за по-младите. Това е блаженството, когато сърцето ти прескача от вълнение. Тези усещания превръщат реалността в нещо още по-завладяващо и носят надеждата за нови незабравими преживявания.
Отдавна вече целта на лова не е единствено набавянето на храна, а да преживееш един вълнуващ и интересен ден сред природата заедно с приятели. Много е важно участниците в излета да се погрижат той да бъде успешен и приятен за всички без изключение и да не си пречат един на друг.

По тази причина
неписаните правила на лова с борзои включват следните основни и задължителни изисквания:
1. По време на лова всички участници са равни и следват възприетия модел на поведение;
2. Справедливостта и спортсменските отношения между ловците трябва да са преобладаващи;
3. В полето никога не се се преструвайте, че сте друг участник в лова дори и само за забавление;
4. В случай на несъгласие или конфликт в полето винаги щадете чувствата и гордостта на колегите ви – ловци; никога не говорете обидно или неуважителни за кучетата им, особено ако човекът, за когото става съпрос, е запален ловец – при силно раздразнение всяка мания може да бъде трудна за контролиране;
5. При лова с обграждане е особено важно всички ловци (респективно стрелци) с кучета да действат като един отбор;
6. След като ловците са разположените на позициите си, никой няма абсолютно никакво право да минава пред тях – може само да ги заобикаля откъм гърба;
7. Кучетата могат да ловуват единствено на дивеча, който им се „полага” т.е. който е излязъл от гората или храсталаците от дясната страна на ловеца, но преди позицията на следващия ловец;
8. Не трябва да се позволява кучетата да се опитват да вземат дивеч, преследван и намерен от друго куче;
9. В момента, в който ловът е приключил, кучетата трябва незабавно да се поставят на повод.

В действителност това не е пълният набор от правила за лов с борзои, но тактичността и взаимната толерантност между ловците в полето ще допринесе изключително много за успешното провеждане на ловните излети и може да предодврати всякакви спорове и недоразумения.
А това от своя страна мжое да спаси и нечий живот. Личните амбиции и опитите за доминиране над другите участници в лова е абсолютно забранено при колективния лов.
Най-добрият начин да усвоите тези правила е да се включите в ловния излет на интелигентни, опитни и запалени по борзоите ловци, които са благоразумни и спазват необходимата дисциплина.
Така и самите вие ще можете да изберете подходящите за вас колеги-ловци и най-вероятно с радост ще намерите и ще станете част от приятелски настроена ловна дружинка, с който ще ловувате години наред и ще имате само приятни спомени от всяка среща в тах, от всеки ловен излет, от всяка раздумка с гощавка след лова.
И така, ако сте готови да следвате безпрекословно тези правила, имате смелостта да дойдете в ловните полета на ловците с борзои и да проверите уменията на руските ви хрътки на практика, потърсете колеги и съмишленици!  Само така онази вълнуваща ловна традиция с големи глутници борзои (а защо не и с гончета) постепенно ще бъде възстановена!

               
                                                 
dogbg.net 2007Тази статия е част от специално подготвената от екипа ни студия
"Руската хрътка борзой – елегантният и безмилостен ловец. История и специфика на лова с борзои", която бе публикувана в бр. 6/2007 на списание "ЛОВ и куче".
Още една част от студията под заглавието
"Руската хрътка борзой - елегантният аристократ" вижте в секция "Разказахме ви...".   
 

 

 Треньор

2 ЛОВ С БОРЗОЙ – занимание (не само) за царе и аристократи
История и специфика на лова с борзои

2007.07.27

2 ЛОВ на водоплаващ дивеч с пудел
2007.05.21

2 Отново ЕКШЪН в сърцето на Добруджа
XII Събор на ловното куче Хитово 2005

2005.09.29

2 ЗА ЛОВА НА ЛЕЩАРКА ... и руската салата
2005.03.17

2 Лов на лисици с гончета
2005.03.11

2 Дрeсировка, настървяване и лов с гончета
2005.02.11

2 Указания за обучение на ловни кучета с изкуствени мизирми на дивеч
2005.01.25

2 На лов с младо гонче
2005.01.19

2 XI Събор на ловното куче - off road изпитания за хора и кучета
2004.09.06

2 Настървяването на гончетата
2004.07.23

2 Какво означава хендлинг и какъв е истинският хендлер
2004.05.20

2 Етика на хендлера
2004.05.19

2 Когато се движим в ринга
2004.05.10

2 Изборът на ловно куче от породите лайки
2004.03.12

2 Работата на лайката на катерица
2004.03.11

2 Работата на лайката на мечка-примамка
2004.03.10

2 Ски джоринг - научи се сам!
2004.02.09

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част I)
2004.01.20

2 Мъшинг и ски джоринг - зимните спортове с кучета (Част II)
2004.01.20

2 Х Събор на ловното куче Хитово 2003
2003.09.13

2 Избор и покупка на обучено ловно куче-птичар
2003.07.23

2 Опреснителен курс за Вас и Вашето куче
2003.07.04

2 Пазете се от предразсъдъците!
2003.05.01

2 Коя е МОЯТА порода ловно куче?
2003.04.21

2 Подготовка на ловното куче преди и след ловния сезон
2003.03.31