Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Любопитно

2 Непризнатите породи териери на Великобритания (част I)
2005.10.06

Британските острови са дали на света 26 породи териери, които са широко разпространени и са в основата на национални породи в различни страни на всички континенти – чешки териер, немски ягд териер, американски стафордшир териер, бразилски териер, японски териер, силидейл териер (Африка), австралийски териер и др. Във Великобритания е оформена една от най-големите групи по породи: териерите.
Но процесът на създаване на нови породи не е завършил. Това е творчески процес, който заедно със стремежа на селекционерите да разширят списъка на британските породи териери провокира продлължаването на работата по създаването на нови породи въз основа на съществуващите с идеята да се погледнат под нов ъгъл породните групи местни териери. Не е тайна, че всички  британски породи териери без изключение са създадени с практически цели – лов, участие в селскостопанската дейност на фермите, изпълнение на санитарни функции (унищожаване на гризачите) в градовете, на корабите, за участие в развлекателни зрелища – хайки за преследване на различни животни, боеве с кучета. 
Днес повечето от териери са загубили своите практически функции и са се превърнали в кучета-компаньони. В съвременна Великобритания в лова от чистокръвните териери се използват само бордър, джак ръсел и парсън ръсел териери и различни кръстоски. И не само това. Активно се използват старинните породи работещи териери, традиционно развъждани в северна Англия – в Езерния край с неговия суров климат и планински ландшафт. От тези териери са създадени лейкланд териерите, чийто предци са наричани патърдейл по името на мястото, където са развъждани. Днес има ясно изразена тенденция към отделянето на този териеир като самостоятелна порода, която предизвиква голям интерес и в САЩ. А в последните десетилетия на ХХ век като породи се оформят пламър и лукас териерите.

ПАТЪРДЕЙЛ ТЕРИЕР
Патърдейл е малко селище в Езерния край на Англия, разположен в северната и част.
(Вижте част от красотата и езерата му на снимките, които избрахме за вас - б.пр.)

 


Отдавна тук са развъждали различни типове местни териери, предназначени за лов на лисици с глутници гончета и за лов в дупки, който позволява да се контролира числеността на местните лисици. В Езерния край те са най-едрите – отделни екземпляри достигат до 9 кг. Хищниците нападали не само агнета, но и възрастните овце, “посещавали” кокошарниците във фермите… Териерите, използвани в лова на лисици, като правило били по-малки и по-леки от хищниците, но притежавали неугасваща злоба към тях и безкрайна смелост, която в повечето случаи им гарантирала победа. Териерът хващал на място в мъртва хватка животното и се стараел да го извади от дупката. Способността му да измъква хищника се затвърждавала от развъдчиците чрез внимателен подбор защото имала огромно практическо значение.
Условията за работа на териерите, развъждани в северна Англия, били най-тежките - особено в сравнение в равнинните райони в центъра на страната и на юг. Езерният край и граничещите с Шотландия райони са със планински ландшафт, твърда камениста почва и скални вериги.

 

Растителността представлява предимно бодливи храсти и гъсталаци от калуна. Никой никога не е носил местните териери в чанта на рамо (до мястото на лова), по време на работата на гончетата те съпровождали ловеца и самостоятелно се добирали до убежището на лисицата. Малките териери притежавали такава издръжливост, че можел да им завиди всеки мъж.  
Планинските лисици бягали от кучетата на места, недостъпни за човека. Каменните лисичи убежища били толкова тесни, че за прогонването на хищниците от тях не можело и да се мечтае. Ако човекът имал възможност да помогне на кучето, то тя била само в това да го издърпа за опашката от някоя дупка или пукнатина.
Езерният край е дал на света лейкланд териерите, а пограничните (с Шотландия) региони
– още 3 породи. Градчето Патърдейл е едно от “огнищата” на развъждането на местните териери, а патърдейл е едно от историческите имена на лейкланд териера. Патърдейлите били много различни типове, различаващи се по окраска, поставянето на ушите, телосложението, формата на главата. Варирали и размерите на кучетата. Всички териери, които работели в Езерния край, се наричали фел (планински) териери. Постепенно за развъждането на лейкланд териерите започнали да се подбират определен тип кучета, които в резултат на селекционната работа се превърнали в отделна порода.
Но патърдейл и другите фел териери, които не участвали в селекцията на лейкланд породата, се запазили. Кучетата продължавали да са разнотипни с широка палитра от окраски. Благодарение на забележителните си работни качества те станали известни в приграничните региони и северните графства. Появата си на бял свят дължат на староанглийския черен-с подпали териер – затова сред тях преобладавала черната и черната с подпали окраска. Към кръвта на планинския териери добавили кръв от бул-ове, преди всичко от стафорширски тип. Териерите, използвани за лов в северна Англия, започнали да се наричат фел (планински) териери, а по-често – патърдейл териери. Засега те нямат статут на единна и призната порода и, съответно, няма и неин стандарт.
Кучетата работят в най-трудно достъпните райони на Английския север. Патърдейл териерите се развъждат изключително като работни кучета далеч не само от изложбената импозантност, но и от кучетата
-компаньони. Само ловци притежават патърдейли. Затова развъдчиците не са особено загрижени за външния вид на кучетата като ги подбират по ловни качества. Един от развъдчиците коментира тази тема така: “В случай, че куче с две глави ще работи по-добре, ние моментално ще започнем работа по затвърждаването на този признак.” 
Независимо от “непризнаването” на патърдейл териера от британския
Kennel Club, днес може да се говори за такава порода, а нейните представители са с достатъчно уеднаквен екстериор, поведение и начин на работа. Патърдейл териерите се отличават с изключително силен ловен инстинкт.
Тези качества привличат вниманието на американските развъдчици. В края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век те започват да внасят патърдейли в САЩ. Като други имена на същите кучета се използват фел (планински) териер и блек фел (черен планински) териер. И така в САЩ започва “официалният живот” на породата. 
На 01.01.1995 г. UNATED KENNEL CLUB (UKC) признава породата, следван от
Continental Kennel Club (CKC) и Асоциацията на редките породи. UKC приема стандарт на породата и тя започва да се появява по изложби. (Представяне на UKC можете да прочетете в секция “Организации”, както и да видите съдържанието на клетвата на развъдчика, полагана от неговите членове, в секция “Развъдници”: “Етика на развъдчика” – б.пр.)
През 1993 г. е съдаден американският Патърдейл териер клуб, който съсредоточава своята дейност върху усъвършенстването на породата, нейното популяризиране, поддръжка и развитие именно като самостоятелна чиста, отделна ловна порода. Кучетата в клуба се регистрират с родословия с две поколения назад като постепенно се натрупва информация в следващите поколения. Но за най-типичните по екстериор и работни качества, а затова и най-желани за развъждане патърдейли се правят изключения като се регистрират кучета с неизвестен произход. 
Веднъж в годината на различни места в страната клубът провежда среща – оглед на кучетата, на която се проверяват и техните ловни качества в съотвествие със законодателството на страната.
Важно условие за членство в клуба е намерението и готовността на собственика да ловува с патърдейл териера или да поддържа работната концепция за развитие на породата. Клубът приема в своите редове само привърженици на такива възгледи. Организацията издава и информационния ежеседмичник
“The Black Dog”. Изданието публикува материали за работата на кучетата, теоретически статии, посветени на переспективите на развитието на патърдейл териерите, информация за съвременните изисквания към екстериора им.
Патърдейл териерите се използват традиционно за лов в дупки на лисица и енот, който обикновено териерът издърпва от дупката или надушва на повърхността и го удушва. С патърдейли се ловува също на диво прасе. Териерите участват и в състезания в изкуствени дупки.

< Патърдейлът е малък, с леко удължен формат на тялото, непретенциозен на вид териер с предимно черна окраска. Здрав, мускулест и много силен за размера си, който в холката не превишава 30,5 см. Козината му е груба, твърда, с подкосъм, много плътна и гъста. Всички елементи на екстериора му са подчинение на изискванията на лова и за естетичен външен вид за момента изобщо не става дума.
Главата му е умерено дълга, с прости линии, с мощни челюсти, скулеста, леко напомня за главата на стафордшир бул териера. Ушите са високо поставени, средно големи, заострени. Шията е
много мускулеста, средно дълга.
Добре изразена холка.

Изискванията на стандарта  без изключения са основани само на функционалността. Неговата лаконичност се базира само на ловното предназначение на кучето.
Целият вид на патърдейла свидетелства на неукротимата му енергия, за силата му, неотговаряща на размера на кучето, за неговата постоянна бойна готовност и мъжество. В породата преобладава черната окраска – в до 95% от кучетата, но се срещат и рижи, шоколадови, черни с подпали, сиви и различни комбинации от тези цветове териери. Окраската “гризли” се среща и породите лейкланд и бордър териер т.е. при най-близките родственици на патърдейл териерите. Патърдейл е работно куче “без излишества”. Както казват развъдчиците: “Без финтифлюшки”.
Много патърдейли са притежание на ловци, които ловуват с глутници гончета – този териер е създаден за лов. Кучето не е подходящо за спокоен живот на дивана и кратки градски разходки. Човек, който иска да си вземе кученце от тази порода, трябва да има предвид, че вроденият ловен инстинкт изисква своята реализация. При възпитанието на патърдейлите е необходима силна, желателно мъжка ръка – кучетата са с буен нрав, стремят се към лидерство (особено мъжките) и знаят как да постигнат целта си – даже срещу човека. Кученцето патърдейл
не обещава спокоен, подреден живот. Отрано то  е ловец, рано съзрява за работа. С безкрайната си смелост и мъжки характер патърдейл териерът по-скоро напомня за голямо страшно куче, което по невероятен начин се е вместило в малко и крехко телце.
 


Патърдейлът не се понася с други кучета. Във волиера се препоръчва да се държат не повече от 3-4 кучета и то при условие, че активно се използват за работа. В противен случай схватките са неизбежни и са до смърт. Ако човекът не се намеси навреме, това е единственият изход от битката. Колкото е по-голямо натоварването, толкова по-спокоен е патърдейлът, чувства се по-комфортно. Неуморим, страстен, хазартен, този териер е готов да бъде на лов през целия си живот. Поради изключителната си злоба, даже свирепост (наследство от бултериера) днес тези кучета не се използват в лова с глутница други гончета защото патърдейлте са склонни да проявяват агресия към другите кучета.
На лисица в дупка териерът работи и с прогонване, и с мъртва хватка. След като е хванал животното, той се стреми да го измъкне от дупката. Тази му способност е затвърдена по наследство. Кучетата, които могат да хванат и удушат животното, но не го изкарват от дупката, не представляват ценост за размножителната програма. 

Американските развъдчици считат патърдейл териера за най-добрия работещ териер, известен със своето мъжество и твърдост. Тези издръжливи кучета могат дълго да вървят по сложен, каменист терен без да си подбиват лапите, хазартно да влизт в дупки и да се борят с хищниците до безапелационна победа. Атаките им са  решителни и дръзки. В схватките са честни и безкомпромисни, подобни на немския ягд териер в най-добрата проява на работните му качества. Английските ловци също използват патърдейл териерите само по предназначение.
На патърдейла е присъща непреодолима воля за победа, сила на духа и на малкото, здраво тяло. Работата на териера доставя изтинско наслаждение на любителите на лова в дупки. Патърдейлите имат отлично обоняние и слух, които използват виртуозно, работейки под земята, за да търсят и намерят хищника, а малкият им ръст им позволява бързо да преследват лисицата из дупките. Всички тези качества високо се ценят от английските и американските ловци. Затова те се стремят да намерят и да притежават именно патърдейл териери. Днес те се считат за елита на работните териери. В САЩ патърдейл териерът е сред стандаризираните породи.
Следва продължение... 

Мария Муромцева
(Списание “Охота&Р
ыбалка” 04/2005)

Превод:
dogbg.net 2005


Още за породата патърдейл териер вижте в Интернет на адреси:
                 www.ukcdogs.com или www.patterdale.net

 

 Любопитно

2 КАНАДСКО ЕСКИМОСКО КУЧЕ - една древна приказка с модерно продължение в стил Ханс Кристиян Андресен
2012.01.04

2 СПИНОНЕ ИТАЛИАНО - спокойствието на универсалния ловец
2010.08.27

2 МИНИ ФОКСИ - колко мъничък може да бъде един фокс териер?
2010.07.16

2 СЕГУДЖО ИТАЛИАНО - съвременният наследник на старинна порода гончета
2010.07.02

2 ХЪНТАУЕЙ - елате в НОВА ЗЕЛАНДИЯ, за да го видите!
2010.03.26

2 Африканските ловци БАСЕНДЖИ днес
2010.03.12

2 БАСЕНДЖИ - пазителите на Черното злато на АФРИКА
2010.03.12

2 ШИБА ИНУ - древни и модерни приключения на малкото куче от японската широколистна гора
2010.02.04

2 ШИБА ИНУ днес - в целия си блясък
2010.02.04

2 ЕРАТА на космическите полети на КУЧЕТАТА
2009.05.12

2 ДЖОН ГРОУГАН - авторът на романа "МАРЛИ & аз" - за книгата, филма и обратите на съдбата на кучетата в тях
2009.04.27

2 КНИГАТА "МАРЛИ & аз" - ОРИГИНАЛЪТ за живота и любовта с най-лошото куче в света
2009.04.17

2 Лабрадорът КЛАЙД - запознайте се със звездата на "МАРЛИ & Аз"
2009.03.22

2 ЛАБРАДОР РЕТРИВЪР - аристократичната история на породата
2009.03.09

2 АЛЯСКИ КЛИЙ КАЙ - хъски в МИНИАТЮРА!
2008.12.27

2 ПЛОТ ХАУНД - чистокръвният американски ловец на едър дивеч
2008.09.22

2 ПЕРУАНСКАTA ОРХИДЕЯ НА ИНКИТЕ - екзотика от Южна Америка
2008.07.25

2 ЛАСИ празнува своя 70 рожден ден! (Част І)
2008.03.27

2 ЛАСИ празнува своя 70 рожден ден! (Част ІІ)
Кучетата зад екранния герой

2008.03.26

2 Малкият БОРДЪР ТЕРИЕР - доброжелателен, смел и енергичен!
2008.02.18

2 ИРЛАНДСКИЯТ СЕТЪР - чар и ловни умения в червено
2007.10.02

2 МАДОНАТА с бекасината
2007.04.20

2 ХРЪТКАТА от Ибиса - древният и загадъчен ловец на зайци
PODENCO Ibisenco

2007.03.26

2 Westminster Kennel Club Dog Show - най-престижната изложба за кучета в САЩ
2007.02.21

2 Свети ХУБЕРТ - когато историята се превръща в легенда
2006.11.18

2 МOПС - симпатичен, намръщен, мързелив и обичлив!:-))
2006.07.24

2 Ка де Бо - екзотичните бойци от о. Майорка
2006.07.17

2 Рупърт Шелдрейк или експериментите, които могат да променят света
2006.03.08

2 Непризнатите породи териери на Великобритания (част I)
2005.10.06

2 Непризнатите породи териери на Великобритания (част II)
2005.10.06

2 КООКАБУРА
За една интересна птица и за колекция от сребърни монети

2005.07.23

2 Характерът на дого аржентино
2005.06.14

2 АЛЯСКОТО ХЪСКИ - господарят на IDITAROD
Oписание и произход

2005.03.22

2 Ловните оръжия с късо и дълго острие през Средновековието и в наши дни
2005.02.01

2 АМЕРИКАНСКИЯТ БУЛДОГ БЪД – кучето, прекосило САЩ с кола!
2005.01.12

2 Списанията за кучета по света
2004.06.10

2 Уейн Джон или какво свързва Ванкувър с Казанлък
2004.05.26

2 Философия на стандарта на породата КАНЕ КОРСО
2004.04.26

2 INTERZOO 2004 - световното изложение за домашни любимци
2004.04.08

2 Андалуска седмица на полевите изпитания 2004
2004.03.31

2 Кучетата - водачи на слепи хора (Част II)
2004.02.14

2 Kучета - водачи на слепи хора (Част I)
2004.02.14