Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Коментари

2 ЗАЩИТАВАЙКИ правото си да притежаваш оръжие
2004.08.02

Всеки ден пресата и телевизията ни заливат със смразяващи душата ни истории за кървави убийства и мафиотски разчиствания на сметки. Почти всеки ден четем как родители в изблик на гняв убиват децата си или как деца с необяснима жестокост убиват своите родители. Постоянно вестниците публикуват репортажи за побъркани снайперисти, тероризиращи квартал (град, щат). Заглавията на новините са изпъстрени със съобщения за серийни убийци, терористи, политически убийства. И във всички тези истории задължително присъства огнестрелно оръжие или се предполага, че с него еизвършено престъплението. Вследствие на тази добре планирана кампания растат антиоръжейните настроения в обществото, все повече се чуват гласовете, искащи пълна забрана върху продажбата на оръжие, да се постави оръжието извън закона и то да се конфискува в името на обществената безопасност и общественото благо. Подобни искания са обясними и разбираеми. Те се изказват от хора, искрено загрижени за благото на обществото, от хора, обезпокоени от ръста на престъпността, от хора, вярващи че въвеждането на пълна забрана на притежаването на оръжие е равносилно на пълното ликвидиране на престъпността. Мнозина са убедени, че изземването на огнестрелното оръжие от легалната търговия само по себе си ще осигури ред и спокойствие по улиците.
Аз, също като другите граждани на Америка, съм разтревожен от нарастването на престъпността, особено на престъпността, свързана с насилието. Като губернатор на Калифорния аз ежедневно се сблъсквам с този проблем. Ние променихме законодателството на щата с цел максимално да затрудним хората с криминално минало и страдащите от психични отклонения легално да купуват оръжие. Ние не сме толкова наивни, за да мислим, че престъпниците ще се устремят да предават оръжието си, когато бъде обявено, че носенето му е незаконно. Въвеждането на ограничения върху легалното придобиване на оръжие не означава, че престъпниците няма да се сдобият с него по друг начин. Най-важното е ограниченията върху правото на притежаване на оръжие да не засегнат законо послушните граждани, в противен случай те ще останат абсолютно незащитени пред крадците и убийците, разбиващи домовете им. Може би в районите с висока престъпност собственикът на жилище или магазин трябва да бъде въоръжен и обучен да борави с оръжие. Това ще е сериозно предупреждение към криминалния свят, и ще даде да се разбере, че да се граби и убива вече не е така безопасно.
Нашата страна и нация бяха създадени от хора, използващи оръжието си за самоотбрана и за осигуряване на мир и спокойствие. Неволно се натрапва въпросът не е ли днешното неудържимо нарастване на престъпността следствие от това, че престъпникът прекрасно разбира, че неговата средностатистическа жертва вече не притежава оръжие за самоотбрана. Никой не знае какъв брой престъпления са били извършени само защото престъпникът е бил сигурен, че няма да получи отпор. Никой не знае какво количество престъпления не са били извършени само защото престъпниците са знаели, че в магазина има въоръжена охрана или че собственикът умее да борави с оръжие. Да се борим с престъпността само с методите на убеждението, смекчаването на наказателното законодателство или чрез леки присъди е безполезно. Действаща мярка срещу престъпността е страхът от неизбежното наказание, включително смъртното, за извършеното престъпление.
Аз съм убеден, че опитите да се забрани легалната търговия с оръжие или то да бъде конфискувано от законопослушните граждани, в никакъв случай не е средство за борба с престъпността. Ние нямаме сили да ликвидираме престъпността като социално явление, ние нямаме сили да сложим край на кървавото насилие, извършвано от престъпниците, независимо от това въоръжени ли са или не.
Никой няма да оспорва факта, че огнестрелното оръжие често става оръдие на престъплението. Често, но не винаги. Случва се така, че оръдие на престъплението става кухненският нож или бейзболната бухалка. Но още никой не е поискал те да бъдат забранени за продажба поради това, че са били използвани от престъпниците. Когато няма война, хора най-често загиват в резултат на пътнотранспортни произшествия. Но никой не се бори за забрана на търговията с автомобили. В случай на катастрофа, довела до загуба на човешки живот, ние обвиняваме за случилото се човека, управлявал автомобила, а не самия автомобил. По същия начинние трябва да се отнасяме и към хората, взели в ръце оръжие с престъпна цел. Аз смятам, че спрямо хората, използвали огнестрелно оръжие по време на извършването на престъплението, трябва да се прилагат най-строги наказателни мерки, изключващи даже възможността от срочно освобождаване или помилване. Само така ние ще постигнем избавлението на обществото от страданията.
От друга страна, аз призовавам към реализъм и да не се заблуждавате относно ролята на затвора в съвременното общество. Затворът е начин престъпникът да бъде изолиран от обществото. Неизбежното наказание трябва да сдържа поне част от хората от извършването на престъпление. В същото време ние не трябва да разглеждаме затвора като средство и способ за превъзпитаване. Като правило затворът довежда до обратни резултати. Никой не е успял да превъзпита престъпник-рецидивист с помощта на затвора.

Но нека се върнем към темата на статията. Преди всичко аз бих искал да отбележа, че отправна точка трябва да бъде Конституцията на страната, а също и законите, които имаме, и тези, които са ни необходими. Аз се учудвам колко хора се кълнат в своята вярност към Конституцията, но, при това с готовност, я нарушават всеки път, когато Конституцията им пречи или когато е необходимо тя да бъде заобиколена. Впрочем, подобни нарушения се срещат постоянно и при съдебните решения. Втората поправка е формулирана много ясно и не оставя никакви възможности за интерпретация: "Тъй като по съответен начин организираната милиция е необходима за безопасността на свободната държава, правото на хората да притежават и носят оръжие не трябва да бъде ограничавано". Тези, които настояват американците да бъда лишени от това право, потвърждават сами факта, че отсъствието на организирана милиция само по себе си юридически обезсилва Поправката. Други противници на Втората поправка смятат, че наличието на aтомно оръжие обезсмисля предоставянето на народ на право да притежава и носи оръжие. Следва следното - и първият, и вторият аргумент чисто и просто не означават нищо. Досега ние нямаме "по съответен начин организирана милиция", но от това не следва, че такава милиция няма да ни потрябва в бъдеще, възможно даже в най-близко бъдеще. Що се касае до атомното оръжие, то този аргумент изобщо не издържа на критика. Нито в един от военните конфликти, случили се след Втората световна война, не е било използвано атомно оръжие. Няма абсолютна увереност и в това, че една нова световна война ще бъде атомна.

Тези аргументи не дават отговор на главния въпрос, който звучи по следния начин: Трябва ли народът да има право да притежава и носи оръжие?
Няма никакво съмнение в това, че бащите-основатели са смятали, че такова право трябва да бъде предоставено на народа. И за това те са имали определени причини. Те не са се доверявали на правителството. И всяка от десетте поправки е убедително доказателство за тази теза. Всяка от десетте поправки ограничава намесата на правителството в частния живот на гражданина в конкретни жизнени сфери. Тези поправки гарантират защитата на правата на личността от възможни правителствени ограничения.
Втората поправка дава на всеки отделен гражданин инструмент, който му позволява да защищава интересите си от деспотизма на държавата. Вникнете в думите "безопасност на свободната държава". Специално трябва да се акцентира на думата "свободната". Това понятие е заложено в основата на Конституцията - свободен народ и свободна държава. Свободната държава означава, че правата на личността стоят над всичко. Бащите-основатели (на държавата) прекрасно са знаели на какво е способно едно деспотично правителство. В Декларацията за независимост има такива редове: "Когато дългата поредица от злоупотреби и насилия, неизменно подчинени на една и съща цел, свидетелстват за коварния замисъл да принудят народа да се примири с неограничения деспотизъм, свалянето на такова правителство и създаването на нови гаранции за безопасност в бъдеще стават право и задължение на народа". Няма никакво съмнение в това, че първите десет поправки се явяват "гаранции за безопасност". И една от основните гаранции е правото да се притежава и носи оръжие.
И днес в Америка има хора, които изцяло се доверяват на правителството по въпросите на безопасността на държавата и безопасността на личността. И когато правителството не успява изцяло да реши тези въпроси, те се изказват за разширяване на пълномощията на правителството. И когато правителството не успява да се справи с ръста на престъпността в рамките на пълномощията, предоставени му от Конституцията, тогава тези хора искат още повече да се разширят пълномощията на властта, даже за сметка на потъпкването на Конституцията. Постъпвайки по подобен начин, отказвайки се от конституционно даденото им право да притежават и носят оръжие, те прехвърлят грижата по осигуряването на собствената си безопасност върху правителството, което във всички времена е било главен източник на деспотизъм.
Лорд Ектън е казал, че властта развращава. В такъв случай колкото повече властови пълномощия предоставим на правителството, толкова по-развратено ще бъде то. А ако ние се съгласим с това, че правителството е длъжно да ни лиши от правото да притежаваме оръжие, по този начин сами ще се лишим от средство за борба с покварената власт. Постъпвайки по подобен начин, ние ще постигнем само едно - нашето пълно подчинение от властта. Когато диктаторите заграбват властта, те първо извършват конфискация на оръжието. Подобна мярка значително улеснява работата на тайната полиция и освен това властта с лекота налага волята си на народа.
Аз съм убеден в това, че лидерите на нашата държава се ръководят от съображения, насочени към благото и процъфтяването на нашата велика страна. Аз съм абсолютноубеден в това, че никой от тях не крои планове за налагане на диктатура. Но това съвсем не означава, че положението не може да се промени. Всяка нация, а ние не сме изключение, делегирала властови пълномощия на група избрани лица, вътрешно винаги е готова да посрещне с отворени обятия "освободителя на белия кон". Обаче фактът, че обществото не е обезоръжено, а следователно не е безпомощно, се явява като мощен сдържащ фактор, който ни предпазва от появата на подобен "освободител" или всеки друг стремящ се да заграби властта по незаконен начин.
Навремето са казвали, че Господ Бог е създал хората, а "Колт"-ът е изравнил техните права и възможности. Освен това, огнестрелното оръжие служи като допълнителна гаранция и още едно напомняне, че народът и правителството са равноправни. И това напомняне става особено актуално тогава, когато правителството забравя, че то трябва да служи на избралия го народ, а не да го управлява. Когато кралят на Великобритания забрави за това, североамериканските колонии въстанаха. И ние, американците, се сдобихме с Конституция, смисълът и съдържанието на която се състоят в това, че хората трябва да бъдат свободни. Ако ние се откажем от една част на Конституцията, по този начин сами ще се лишим от част от дарените ни права. И няма никаква гаранция, че след известно време ние няма да загубим всичките си права и своята свобода.
Аз не смятам, че ние сме готови да направим толкова рискована крачка. Аз вярвам в това, че правото на гражданите да притежават и носят оръжие не трябва и не може да се ограничава, ако ние искаме Америка и занапред да остане страна, където висша ценност са правата и свободата на личността.

Роналд Уилсън Рейгън
(Превод: Георги П. Боков, сп. “Български ловецъ”, бр. 7/2004)

Вместо послепис:
Роналд Рейгън пише тази статия, в която излага възгледите си, през септември 1975 г. По това време той заема за втори път поста ryбернатор на Калифорния. Почти 30 години по-късно темата е все така актуална за САЩ, а междувременно става (уви!) актуална и за България.
През 1981 г. Рейrън е избран за 40-ия президент на САЩ от Републиканската партия и заема този пост два мандата в един много противоречив период от съвременната ни история (до 1989 г.). Той почина през лятото на тази година на 93 години (1911-2004).
Макар темата на пръв поглед да е доста встрани от кучетата и любимите им собственици, е добре да се замислим, защото случаите някой да застреля кучетата на съседите си защото ”много лаят” или ”приличат на вълци” са навсякъде около нас. В края на юли 2004 застреляха двете хъските на наши приятели (майка и син на 5 години и 1 година) точно (уж) заради приликата им с вълците. Публикуваме този материал и в тяхна памет!


dogbg.net

 

 Коментари

2 ДЖУЛБАРС и четириногите АНГЕЛИ - две истории за кучетата от Втората световна война (1941 - 1945)
2013.05.09

2 НЯКОИ коментари за ПРАВИЛНИКА за КУЧЕТАТА в София от 1882
2012.04.12

2 СИЙЗЪР МИЛАН - истинската история на "ГОВОРЕЩИЯ с КУЧЕТА"
2011.02.10

2 "МАРЛИ & АЗ" - ЕДИН ФИЛМ с любов към най-лошото куче в света, което събужда най-доброто у всички нас
2009.03.22

2 SUE THOMAS: F.B.Eye - една истинска история за хората, които са различни, и за кучетата, които им помагат
2009.01.19

2 ПОДАРИ НАДЕЖДА на куче в беда!
2008.11.12

2 ОТКРАДНАХА ми кучето!
2007.09.27

2 Проект "КОТКИТЕ" навърши ЕДНА ГОДИНА!
2007.04.18

2 КАК да снимаме малкото кученце
2007.04.01

2 ДОМАШНОТО КУЧЕ (Canis lupus familiaris)
Как да изберем най-подходящата порода куче

2007.01.19

2 КАК ДА ИЗБЕРЕМ ИМЕ и да регистрираме развъдник за кучета
2006.08.30

2 Откриването на ловен сезон 2006
ЛЕКИ НАПЪТСТВИЯ за млади ловци

2006.08.12

2 Годината на огненото куче!
2006.02.06

2 КРИЗАТА в Онтарио или за кого бие камбаната?
2005.12.04

2 НАЦИОНАЛЕН ветеринарен конкурс "ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НИ ЛЕКАР!" продължава!
2005.11.20

2 Празнуваме своя втори рожден ден!
2005.03.30

2 Добре дошли в новия ни дом в Интернет!
2004.10.20

2 ЗАЩИТАВАЙКИ правото си да притежаваш оръжие
2004.08.02