Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 БНКСТГ

2 Молба за членство в клуба
2004.11.25

Български Национален клуб 
"Сръбско трицветно гонче"

МОЛБА за членство

Име: ...............................................................................................
Адрес: ...........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Тел: ...............................................................................................
Е-mail: ...........................................................................................
Име на развъдника: .....................................................................
.......................................................................................................
Име на кучето: .............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Дата на раждане: ........................................................................
Регистрационен № родословие: .................................................
.......................................................................................................
Татуировка: ..................................................................................
Име на бащата: ............................................................................
.......................................................................................................
Име на майката: ...........................................................................
.......................................................................................................
Развъдчик: ...................................................................................
Тел.: ..............................................................................................

Встъпителна вноска: 25 лева
Годишна вноска: 25 лева

Като член на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче" аз приемам да спазвам Устава и правилниците на клуба, Българската републиканска федерация по кинология (БРФК) и на Международната Федерация по Кинология (FCI).

Дата: ................................ Подпис: .............................

Прилагам:
1. Платежно / квитанция за пощенски запис / плащане в брой
2. Копие(я) от родословието на притежаваното от мен куче(та) порода сръбско трицветно гонче.


Вашата молба бе одобрена на ..............................................
Добре дошли в
Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче"!

 

 БНКСТГ

2 ОБУЧЕНИЕТО на гончетата у нас
2006.06.28

2 Особености на обучението на гончета за лов на диво прасе
2006.06.28

2 Лов с гончета - проблеми при отглеждането, обучението и използването на гончетата в България
2004.12.03

2 СТАНДАРТ на породата сръбско трицветно гонче
2004.12.02

2 УСТАВ на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче"
2004.11.25

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче"
2004.11.25

2 Ръководство на БНКСТГ
2004.11.25

2 Молба за членство в клуба
2004.11.25