Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Ваймаранер клуб

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

 Национален клуб "Ваймаранер - България"

МОЛБА за членство

Име: ...............................................................................................
Адрес: ...........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Тел: ...............................................................................................
Е-mail: ...........................................................................................
Име на развъдника: .....................................................................
.......................................................................................................
Име на кучето: .............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Дата на раждане: ........................................................................
Регистрационен № родословие: .................................................
.......................................................................................................
Татуировка: ..................................................................................
Име на бащата: ............................................................................
.......................................................................................................
Име на майката: ...........................................................................
.......................................................................................................
Развъдчик: ...................................................................................
Тел.: ..............................................................................................

Встъпителна вноска: 25 лева
Годишна вноска: 25 лева

Като член на Национален клуб "Ваймаранер-България" аз приемам да спазвам Устава и правилниците на клуба, Българската републиканска федерация по кинология (БРФК) и на Международната Федерация по Кинология (FCI).

Дата: ................................ Подпис: .............................

Прилагам:
1. Платежно / квитанция за пощенски запис / плащане в брой
2. Копие(я) от родословието на притежаваното от мен куче(та) порода ваймаранер късокосмест/дългокосмест.


Вашата молба бе одобрена на ..............................................
Добре дошли в
Национален клуб "Ваймаранер-България"!

 

 Ваймаранер клуб

2 РЪКОВОДСТВО на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2012.07.16

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2012.07.16

2 В памет на любимите ни кучета R.I.P.
2011.02.17

2 РОДОСЛОВИЯТА на кучетата от клуба
2011.02.17

2 Ваймаранерите около нас - ФОТО ГАЛЕРИЯ само от приятели!
2007.03.06

2 Ваймаранери по Радио СТАРА ЗАГОРА
ПРАЗНУВАМЕ третия рожден ден на клуба!

2007.02.17

2 КЛУБОВЕ на любителите на породата ваймаранер по света
2007.02.16

2 КАК да си купим ваймаранер?
2006.10.26

2 Ваймаранерите - шампиони на клуба за 2005!
2005.11.24

2 Новини от клуба
2005.09.29

2 Нашият първи рожден ден!
2005.03.07

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

2 Произход на ваймаранера (ваймарския птичар) (1)
2004.07.22

2 История на развъждането (2)
2004.07.22

2 Породни белези на ваймаранера (3)
2004.07.22

2 Отглеждане и възпитание на малките (4)
2004.07.22

2 Дресура (5)
2004.07.22

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

2 Отглеждането на ваймаранерите в Германия (7)
2004.07.22

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

2 СТАНДАРТ на породата ваймаранер
2004.03.28

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 Пътепис от едно световно първенство и една балканска държава ... някъде на запад
2004.03.24