Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Ваймаранер клуб

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

Вече на кратко бе споменато за паралелното развитие на развъждането на ваймаранерите в съседна Австрия. И до днес са се запазили връзките между немските и австрийските развъдчици – най-често с цел разплод на дългокосмести ваймаранери. В Чехословакия също относително рано е започнало развъждането на тази порода с кучета от австрийски и немски родословни линии. След Втората световна война в Германия отново са внесени и използвани за разплод ваймаранери от Чехословакия.

През първата половина на ХХ век ваймаранери има и в други страни, но те са единици. Но наистина широко, дори неочаквано за някои разпространение тази порода попучава след Втората световна война. Тук на първо място трябва да посочим Северна Америка – преди всичко САЩ, където породата се разпространява наистина светкавично. Радостен е фактът, че ваймаранерите там не само се водят на изложби, но и доказват ловните си качества на практически изпити. От друга страна оставаме с впечатление, че относително малко кучета се използват в ловната практика – това все пак зависи от традициите в ловните методи и от законовите разпоредби. В същото време съществуват сведения за използване на ваймаранери при лов на пуми.
Породата е широко разпространена в някои южноамерикански страни – преди всичко в Бразилия. Тук обаче решаващата роля за развъждането им играят изложбените успехи, а това съвсем не е желателно за порода с ловно предназначение.
На относително голяма популярност се радва ваймаранерът в Южна Африка и Австралия. И в двете страни кучетата активно се използват за лов. Отделни представители на ваймаранерите се срещат дори и в Източна Азия като там се използват и за лов на пернат дивеч.
В Европа ваймаранерите вече се срещат освен в изброените вече страни и в почти всички останали. Сведения за ловното им приложения се получават най-вече от скандинавските страни. Ловец от Швеция ни съобщава на кратко, че използва доста успешно своя ваймаранер за лов на лосове. Изнесен в Норвегия мъжкар наред с лова се справя успешно и с тегленето на шейна и то като водач на групата впрегатни  кучета. Така ваймаранерът доказва и в чужбина многостраността и адаптивността на своите ловни качества.
Все пак в някои страни той се използва изключително като изложбено куче или като куче-компаньон. Съществуват основателни съмнения дали едно ловно куче може да запази своите ловни качества при отглеждане, едностранчиво целящо добрия му външен вид. Развъдчиците от такива страни би трябвало да бъдат насърчавани да подлагат поне част от кучетата си на изпити за пригодност (независимо от какъв вид) тъй като ваймаранерите все пак са порода с ловно приложение и нейният общ облик се определя от участието на кучето в лова.

Опасения буди следният факт: според международните споразумения страната, от която произхожда породата, определя нейния стандарт. Въпреки това клубовете на ваймаранерите в много страни внасят произволни промени. В следствие на това един от стандартите постановява, че белите петна са абсолютно забранени, в друга страна пък цветът на очите на кучетата се определя като синкав илли зеленикъв. Подобни обвинения от страна на първия Клуб на ваймаранерите, който по брой на членовете е може би един от най-малките, може би изглеждат високомерни. Ние със сигурност не искаме да бъдем педантични, но вярваме, че аргументите ни са правилни: При една порода с ловно приложение като ваймаранерите – както подчертава още Бранд – между физическите и душевните кчества съществува тясна взаимовръзка. Само съчетанието от тези две групи признаци определя облика на породата!

Д-р Вернер Петри    

 

 Ваймаранер клуб

2 РЪКОВОДСТВО на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2012.07.16

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2012.07.16

2 В памет на любимите ни кучета R.I.P.
2011.02.17

2 РОДОСЛОВИЯТА на кучетата от клуба
2011.02.17

2 Ваймаранерите около нас - ФОТО ГАЛЕРИЯ само от приятели!
2007.03.06

2 Ваймаранери по Радио СТАРА ЗАГОРА
ПРАЗНУВАМЕ третия рожден ден на клуба!

2007.02.17

2 КЛУБОВЕ на любителите на породата ваймаранер по света
2007.02.16

2 КАК да си купим ваймаранер?
2006.10.26

2 Ваймаранерите - шампиони на клуба за 2005!
2005.11.24

2 Новини от клуба
2005.09.29

2 Нашият първи рожден ден!
2005.03.07

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

2 Произход на ваймаранера (ваймарския птичар) (1)
2004.07.22

2 История на развъждането (2)
2004.07.22

2 Породни белези на ваймаранера (3)
2004.07.22

2 Отглеждане и възпитание на малките (4)
2004.07.22

2 Дресура (5)
2004.07.22

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

2 Отглеждането на ваймаранерите в Германия (7)
2004.07.22

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

2 СТАНДАРТ на породата ваймаранер
2004.03.28

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 Пътепис от едно световно първенство и една балканска държава ... някъде на запад
2004.03.24