Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Ваймаранер клуб

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

Преди време изложбите на кучета бяха полезни за породите с практическо приложение – те бяха необходими докато кинологията бе все още млада наука и трябваше да събуди интерес към отглеждането на чистопородни кучета. Днес изложбите не само не са в помощ, а влияят отрицателно върху усилията да се отглеждат многостранно използваеми птичари. Междувременно киноложкото движение се разви прекомерно. На път сме да направим от средството цел и да забравим, че не отглеждаме кучета, за да парадираме с тях на изложби, а за да подобряваме многостранно качествата на породата с цел използването и в немската ловна практика и в интерес на правилното и хуманно ловуване. Никой не отрича необходимостта от екстериорна оценка на отглежданите кучета според чистотата на породата, качество на структурата на тялото, козината им и т.н. Но това може да се извършва по-добре и по-пълноценно по време на изпитите, от колкото по време на изложбите. Кучета, които не показват достатъчно качества за да участват в изпитите по практическа пригодност, не са достойни да бъдат оценявани и по екпорстериор. Всъщност тези кучета нямат стойност. Така, че при организирането на изложби следва да се вземат мерки до екстериорна оценка да се допускат само кучета с доказани качества. Изложбите на кучета би трябвало да се оставят за луксозните породи, а спестените пи този начин пари да се използват за организирането на изпити.
Тези разбирания на Оберленд, изложени още през 1897г., днес се прилагат в широк мащаб при отглеждането на ловни кучета. Клубовете на водачите на ваймаранерите поставят екстериорна оценка по време на есенните изпити. В последните години някои национални организации започнаха да провеждат специализирани прегледи няколко седмици преди HZP – по този начин съдиите на есенните изпити се улесняват предварително. На изложбите за всички породи кучета ваймаранерите, както и други големи ловни породи, днес участват много рядко. В това не би имало и смисъл тъй като много от съдиите по екстериор има твърде големи изисквания към подобни рядко представяни породи. От друга страна не е допустимо съдиите от клубовете на ваймаранерите, оценяващи съюзните изпити и прегледи, едновременно с това да учстват и в многобройните киноложки изложби, които се провеждат в Германия.
При кучетата с ловно предназначение на ваймаранерите екстериорната оценка често се свежда до оценяването на генетичното наследство и родословието. Тази оценка е от значение най-вече за развъждането на дадена порода. Поради важността на съдийското решение, относително малко съдии се считат за достатъчно компетентни за да извършват подобно оценяване. В никакъв случай тази оценка не бива да се възприема като средство за за печелене на награди от изложби или за постигане на по-високи продажбени цени. Наистина е добре водачът да се идентифицира с кучето си, но ако той се чувства лично засегнат, че кучето му е получило по-ниска екстериорна оценка, то той очевидно не разбира смисъла на изпита и неговата ползата за развъждането на породата.
Има обаче нещо, което водачът на ловното куче може да научи от хората, които участват редовно в изложби с кучетата си: Това е начинът, по който кучето се представя пред съдията. Невъзможно е да се оцени куче, което постоянно скача върху стопанина си, хапе повода си, ръмжи на другите кучета в ринга и т.н. Следователно, за да се представи едно куче на изпит, то все пак се нуждае от някаква минимална подготовка.
Тук ще дадем няколко препоръки:
1. В рамките на определена обща психическа подготовка кучето трябва да привикне към свободно и непринудено движение срид хора и други кучета. При ваймаранерите, особено в ранна възраст, е задължително да се обръща внимание на това за да не се превърнат в злобни и хапещи кучета.
2. При преглеждането на зъбите и захапката кучето трябва да отваря челюстите си доброволно и да позволява извършването на проверката без да се съпротивлява. За съжаление са наблюдавани не един и два случая, при които не може да се извърши такъв преглед поради непокорство, агресивност, а може би и поради страхливост на кучето. При такива кучета зъбите се проверяват по-късно и след съответна подготовка, а като най-лош вариант се изключват от развъждане.
3. Безупречната стойка също трябва да бъде упражнявана. Държано на отпуснат повод, кучето трябва да се представя пред съдията спокойно, но и внимателно, в най-доброто си положение и то в продължение на 2-3 минути.
4. Кучето трябва непременно да изтърпи спокойно и прегледа на тялото, който се състои предимно от проверка на качеството на козината, преглед на тестисите при мъжките кучета, както и вземането на различни мерки.
5. В крайна сметка спокойното и лесно водене на кучето – нещо, което се изисква от ловното куче още от най-ранна възраст – е една от основните предпоставки за правилната му екстериорна оценка.

Онзи, който иска да се запознае по-подробно с методите и изискванията при представянето на кучетата, може да проучи литературата по въпроса на Лени Фиделмайер.

Д-р Вернер Петри

 

 Ваймаранер клуб

2 РЪКОВОДСТВО на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2012.07.16

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2012.07.16

2 В памет на любимите ни кучета R.I.P.
2011.02.17

2 РОДОСЛОВИЯТА на кучетата от клуба
2011.02.17

2 Ваймаранерите около нас - ФОТО ГАЛЕРИЯ само от приятели!
2007.03.06

2 Ваймаранери по Радио СТАРА ЗАГОРА
ПРАЗНУВАМЕ третия рожден ден на клуба!

2007.02.17

2 КЛУБОВЕ на любителите на породата ваймаранер по света
2007.02.16

2 КАК да си купим ваймаранер?
2006.10.26

2 Ваймаранерите - шампиони на клуба за 2005!
2005.11.24

2 Новини от клуба
2005.09.29

2 Нашият първи рожден ден!
2005.03.07

2 Молба за членство в клуба
2004.08.01

2 Произход на ваймаранера (ваймарския птичар) (1)
2004.07.22

2 История на развъждането (2)
2004.07.22

2 Породни белези на ваймаранера (3)
2004.07.22

2 Отглеждане и възпитание на малките (4)
2004.07.22

2 Дресура (5)
2004.07.22

2 Оценка на формата и козината (6)
2004.07.22

2 Отглеждането на ваймаранерите в Германия (7)
2004.07.22

2 Ваймаранерите в чужбина (8)
2004.07.22

2 СТАНДАРТ на породата ваймаранер
2004.03.28

2 УСТАВ на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 ПРАВИЛНИК за селекция и развъждане на Национален клуб "Ваймаранер - България"
2004.03.24

2 Пътепис от едно световно първенство и една балканска държава ... някъде на запад
2004.03.24