Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Пойнтер клуб

2 Молба за членство в клуба
2003.04.28

Национален клуб "ПОЙНТЕР БЪЛГАРИЯ"

Председател: Илко Примов 0888 463 566, 032/834 469
Зам. председател: Евгения Тодорова 0887 499 540
Секретар и касиер: Петър Петров 0889 496 264

МОЛБА за членство

Име: ...............................................................................................
Адрес: ...........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Тел: ...............................................................................................
Е-mail: ...........................................................................................
Име на развъдника: .....................................................................
.......................................................................................................
Име на кучето: .............................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Дата на раждане: ........................................................................
Регистрационен № родословие: .................................................
.......................................................................................................
Татуировка: ..................................................................................
Име на бащата: ............................................................................
.......................................................................................................
Име на майката: ...........................................................................
.......................................................................................................
Развъдчик: ...................................................................................
Тел.: ..............................................................................................

Встъпителна вноска: 15 лева
Годишна вноска: 10 лева

Като член на Национален клуб "Пойнтер - България" аз приемам да спазвам Устава и правилниците на клуба, Българската републиканска федерация по кинология (БРФК) и на Международната Федерация по Кинология (FCI).

Дата: ................................ Подпис: .............................

Прилагам:
1. Платежно / квитанция за пощенски запис / плащане в брой
2. Копие(я) от родословието на притежаваното от мен куче(та) порода пойнтер.


Вашата молба бе одобрена на ..............................................
Добре дошли в Национален клуб "Пойнтер - България"!

 

 Пойнтер клуб

2 РЪКОВОДСТВО и контакти
2010.03.08

2 ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КЛУБНА ИЗЛОЖБА САС BG
Първи международни ЕСЕННИ ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ CACT CACIT

2009.06.19

2 РАЗВЪДНИЦИТЕ в клуба
2009.04.10

2 Английският пойнтер по Радио СТАРА ЗАГОРА
2007.02.17

2 DVD ФИЛМ за първото национално клубно състезание "Свети Хуберт"
2006.12.08

2 ПЪРВО национално клубно състезание "СВЕТИ ХУБЕРТ" за ловци с пойнтери
2006.11.27

2 СТАНДАРТ за РАБОТА на английския пойнтер
2003.04.30

2 Устав на Национален клуб "Пойнтер - България"
2003.04.28

2 Молба за членство в клуба
2003.04.28