Начало
 Новини
 Коментари
 Любопитно
 Треньор
 БГ Ловецъ
 Библиотеката
 PET индустрия
 Ветеринар
 Обяви
 Хороскоп
 Роднините
 Разказахме ви...
 Услуги
 Организации
 БНКСТГ
 Ваймаранер клуб
 Пойнтер клуб
 Развъдници
 Правилници
 Конкурсът!
 Арт
 Глезотии
 Партньори
 Links
 За контакти

  

Lubimci

Hunting Network International

 

 Правилници

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

За да бъде представено за участие в тестове и състезания за послушание, кучето трябва да е навършило 15 месеца и да е регистрирано в племенна книга, призната от F.C.I.
За да участва в тестове и състезания за послушание, не е задължително кучето да е записано за участие в други класове в изложбата.
За да участват в международни тестове за послушание, водачът и кучето трябва да са преминали най-малко един тест в най-висшия клас за послушание в тяхната страна.
Кучетата, които са болни от заразни болести, от анкилоза (неподвижност на ставите), от краста или от глисти, или които са агресивни, слепи или глухи, нямат право да участват в състезания за послушание. Ако е необходимо (или) в случай на колебания относно двете посочени по - горе фрази, съдията изпитва кучето извън ринга преди началото на състезанието.
Точки:
Кучето получава точки по следната скала: 0 - 5, 5 - 6 - 6, 5 - 7 - 7, 5 - 8 - 8, 5 - 9 - 9, 5 - 10.
Съдии:
Съдиите за послушание трябва да са получили права от киноложката организация на тяхната страна.
Главен организатор:
Организацията на състезанията за послушание се извършва от съдия за деня и от главен организатор, който трябва да притежава необходимите пълномощия. Ако са назначени повече съдии, трябва да бъдат назначени и същия брой организатори.
Брой на състезателите:
Препоръчва се на съдията да не съди повече от 4 (четири) кучета на час. Ако са назначени повече съдии, всеки от тях съди всички кучета в частта на упражненията.
Задължения на водача:
Водачът е задължен да познава действащите регламенти и разпоредби. Забранява да се наказват кучета. Нашийници с шипове са забранени. Ако водачът не спазва тези правила или се държи по нежелателен начин, той може да бъде отстранен от състезанието от съдията.
Поведение на кучето:
Ако в правилниците не е предвидено нищо друго, упражненията започват и завършват с кучето в позиция "на крак". Тази позиция обичайно се заема от лявата страна на водача. Изправената позиция от лявата страна на водача също е разрешена, но в този случай кучето трябва ВИНАГИ да е изправено на крак и съдията да е информиран преди упражнение 1.
Правилници:
Грижа на организаторите е да имат на разположение правилниците по време на състезанието. Организационният комитет има свободата да избере реда на провеждане на упражненията по време на състезанието.
Дисквалификации:
Куче, което независимо в кой момент се опита да хапе или напада хора или кучета, се отстранява от всички участия през този ден.
Размери на ринга и необходим вид:
Големината на ринга при всички случаи трябва да бъде най - малко 20 х З0 м. Когато състезанието се провежда на открито, се предпочитат размери 25 х 40 м. Задължение на съдията е да реши дали размерите на ринга са приемливи или не.
Три гири от дърво и една от метал се разполагат на ринга. За упражнение 9 "Обоняние и апорт" броя на необходимите дървени гири (с размери 2х2х10 см) е 6 (шест) пъти по-голям от броя на състезателите. Необходима е също една плътна бариера (с височина 1 м + 10 см), както и малки табелки за обявяване на точките от упражнението.
Други правила:
Съдията има пълната свобода да прекрати упражнението и да попречи на кучето да продължи участието си в състезанието, ако има смущения при лая или кучето не е в добра кондиция.
Водачът няма право да гали кучето или да го окуражава по други начини по време на упражнението. Позволена е една поощрителна команда (като например: "Много добре") след края на упражнението.
Лакомства или предмети за игра като топки или играчки не са разрешени на ринга.
В упражненията за апорт кучето трябва да върне предмета, сядайки пред водача и незабавно заема позиция "на крак".
Ако водачът предпочита да използува повод по време на упражненията, той трябва да минава около врата на кучето или горе на лявото рамо и да се закопчава/затваря от дясната страна.
Всички упражнения започват, когато водачът и кучето са заели необходимата позиция и екипът на ринга е готов.
Всички упражнения се считат за приключени, когато организаторът обяви: "Упражненията са приключени".
Формулираните команди, посочени в регламента, са примерни, могат да бъдат използвани и други думи.
Награждаване:
Препоръчително е цветовете черно/червено/жълто да се използват за лентите и розетките в клас “Послушание”. Всяко куче, което получава награда за послушание, получава лента черно/червено/жълто.
Червена лента се връчва на победителите за първо място: 255 - 320 точки.
Синя лента се връчва на победителите на второ място: 224 - 254.5 точки.
Жълта лента се връчва на победителите на трето място: 192 - 223.5 точки (или други цветове, които се използват в различните страни).
Ако две или повече кучета завършват с еднакъв брой точки и ако финалното подреждане е извършено, се добават точките от упражнения 3, 5 и 6. Ако сборът отново дава равен резултат, тези три упражнения се повтарят.
Една розетка черно/червено/жълто се връчва на най-добрия от класираните на 1 -во място.
По една награда или една розетка се дава на всяко куче, което е завършило успешно състезанието за деня в Международното първенство за послушание.

Международен сертификат за послушание: C.A.C.I.OB.
Кучето - победител (с два тестикула за мъжките) получава C.A.C.I.OB. ако е без конкуренция за първото място, а втория най - добър в същото получава R.C.A.C.I.OB.
Международно първенство за Послушание:
За да получи титлата Международен Шампион за послушание, кучето трябва да е получило два C.A.C.I.OB. в две различни страни и най-малко една оценка "Много добър" (второ място) в клас от F.C.I. Между двата C.A.C.I.OB. трябва да са минали най-малко една година и един ден.

МЕЖДУНАРОДЕН КЛАС ЗА ПОСЛУШАНИЕ:
Упражнение 1:
Сядане в група в продължение на 2 минути. Команди:"Седни", "На място"
Изпълнение: Кучетата са седнали на разстояние 3 метра едно от друго. Водачите се изтеглят на място извън полезрението на кучетата.
Упътвания: В групата трябва да има не по - малко от 3 (три) кучета. Куче, което става, ляга или пълзи на дистанция по - голяма от една своя дължина получава оценка 0 (не получава точки).
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 2:
Лягане в група в продължение на 4 минути с разсейване. Команди:"Легни", "На място", "Седни"
Изпълнение: Кучетата са легнали на разстояние 3 метра едно от друго. Водачите са извън тяхното полезрение. Кучетата остават легнали в продължение на 4 (четири) минути, през които са подложени на разсейване, например като един човек минава между тях (на слалом), викайки. След изтичането на четирите минути и ако водачите са готови да се присъединят към кучетата си, водачите трябва да спрат на разстояние 3 метра ЗАД кучетата, преди да се присъединят и да подадат команда: "На крак".
Упътвания: В групата трябва да има не по - малко от 3 (три) кучета. Куче, което става, сяда във времето, когато водачите са извън полезрението му или пълзи на дистанция по - голяма от една своя дължина, се счита за неуспяло в това упражнение. Куче, което се движи или пълзи не повече от една своя дължина, не може да получи повече от 8 (осем) точки.
Коефициент: 2
Максимален брой точки: 20
Упражнение 3:
Свободно на крак Команди: "На крак" в началото на упражнението, може да бъде повторена при всяка смяна на алюр.
Изпълнение: Кучето без повод трябва спонтанно да следва водача си, движейки се от лявата страна на водача като главата му е на нивото на коляното на водача. Работата на крак се осъществява с различен алюр според упътванията; завои и пълни обръщания (на 180 градуса). Когато водачът спре, кучето трябва незабавно без команда да заеме позиция "на крак". Водачът трябва да балансира по естествен начин ръцете си по време на упражнението.
Упътвания: Куче, което се е отдалечило (напуснало) или е застанало на дистанция, по-голяма от половин метър от водача си, по време на най-голямата част от това упражнение, се счита за неуспяло. Планът на движение трябва да включва най-малко две спирания по време на бавно и нормално движение, две пълни обръщания (на 180 градуса), два тура на ляво и два тура на дясно във всеки вид алюр и два/три пъти заставане в изправена позиция в различни посоки. Всички кучета при тест или състезание работят на крак по същата схема.
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 4:
Ставане, сядане и лягане по време на движение Команди: "Стани", "Седни", "Легни", " На крак" (4 пъти)
Изпълнение: Упражнението се осъществява по време на движение в квадрат 10х10 метра с по едно куче в него (с ротация на ляво).
Упътвания: Кучето трябва да остане на място в посочената позиция. Ако позицията е променена (например от "седни"на "легни"), най -високата оценка, която може да бъде дадена, е 7 (седем) точки. За да има получени точки в това упражнение, трябва да бъдат оценени най- малко две позиции. След присъждането на точките вниманието се пренася върху работата на крак.
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 5:
Повикване със ставане и лягане Команди: "Легни", "Стой", "Ела" (3 пъти), "Стани", "Легни" със сигнал с ръка.
Изпълнение: Кучето е застанало в позиция легнало и водачът се е отдалечил на разстояние 25 метра в определената посока. След като му е наредено, водачът извиква кучето си. Когато кучето е преминало една трета от дистанцията, той му дава команда да остане право. След като му е наредено, водачът отново вика кучето си. Когато кучето измине две трети от разстоянието, му се дава команда "Легни". Според инструкцията водачът дава команда на кучето си в позиция на крак.
Упътвания: Важно е кучето да се отзовава спонтанно на командите. Ако са дадени повече от 3 (три) команди за повикване, най-високата оценка, която може да получи кучето, е 6 точки. Кучето не трябва да придвижва повече от 3 (три) пъти дължината на тялото си след подадени команди "Стани" или "Легни". Кучето трябва да се придвижва с добра скорост, не по - бавно от тръс. Ако не е изпълнило нито една от командите "Стани" или "Легни" или ако са изпълнени противоположни на дадените команди, кучето получава 0 (нула) точки.
Коефициент: 4
Максимален брой точки: 40
Упражнение 6:
Пращане напред с команди. лягане и повикване Команди: "Напред", "Стани", "На ляво/На дясно", и/или знак с ръка, "Легни", "Ела".
Изпълнение: Кучето е застанало до един конус на разстояние 10 метра от началната точка. Изправената позиция до конуса е с подадена команда на кучето, което трябва да заеме тази позиция в кръг с диаметър 2 м. около конуса. След 3 секунди се нарежда на водача да заведе кучето си в каре 3х3м, маркирано с конус на всеки ъгъл, на разстояние 25 м от началната точка. Когато кучето достигне карето, водачът му дава команда да легне. Според инструкцията, водачът се отправя към кучето. На разстояние 2 м от кучето на водача се казва да се обърне, след приблизително 10 м да се обърне отново и да се отправи към началната точка. След разстояние още 10 м му се казва да извика кучето си все така ходом.
Упътвания: За да получи 10 точки водачът не трябва да използва повече от 6 (шест) команди. Кучето трябва да е в изправена позиция (с четирите си крака) във кръга преди водачът да му е заповядал да се отправи към карето. Куче, което заема позиция седнало или легнало до първия конус, не може да получи повече от 8 (осем) точки. Цялото тяло на кучето (принцип на масата) трябва да бъде разположено на площта във вътрешността на карето. За да получи точки, кучето не трябва да променя лежащата си позиция преди да е извикано. Ъгълът между първия конус и карето трябва да бъде 90 градуса.
Коефициент: 4
Максимален брой точки: 40
Упражнение 7:
Апорт с команди Команди: "Напред", "Стани", "Ляво/дясно" и/или знаци с ръка, "Апорт"
Изпълнение: Три дървени гири са разположени удобно и на видно място на една линия на разстояние 5 м между тях. Водачът и кучето са застанали на разстояние 20 м от централната гира. Кучето се изпраща до един конус на разстояние 10 м от началната точка. Препоръчително е кучето да е в изправена позиция до конуса, като не трябва да се отдалечава на повече от 2 м. След 3 секунди водачът получава инструкции да изпрати кучето към посочената гира в ляво или дясно, която кучето трябва да донесе и постави правилно.
Упътвания: Организаторът поставя трите гири, които с жребий са определени за апорт. Избраната гира - лява или дясна - винаги се поставя първа. По време на тази процедура водачът и кучето са срещу централната гира.
ЗАБЕЛЕЖКА: Централната гира никога не се избира за апорт.
При старта си за да получи точки, кучето трябва да е изправено на четирите си крака в пространство от 2 м около конуса. Куче, което е легнало или седнало в пространството около началната точка, не може да получи повече от 8 (осем) точки. За да получи 10 (десет) точки, водачът не трябва да дава повече от 5 команди по време на упражнението. Водачът е оторизиран да дава команди на кучето за избраната гира - лява или дясна. От значение е готовността на кучето да следва командите за ориентация и неговото темпо при изпълнението им. Ако кучето тръгне, преди да му е дадена команда, хапе гирата или я оставя преди командата, 7 (седем) точки е максимума, който може да получи
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 8:
Апорт на метален предмет с прескачане на бариера Команди: "Скочи - донеси/апорт"
Изпълнение: Водачът, заедно с кучето на крака, е застанало с лице към бариерата на дистанция приблизително 3 м. Водачът мята гиричка през бариерата. Според инструкцията водачът дава команда на кучето да скочи през бариерата (отгоре) и да донесе гиричката.
Упътвания: Командата за апорт не трябва да бъде давана, след като кучето е скочило. Плътната бариера трябва да е с 1 м ширина. Нейната височина трябва да е до шията на кучето, закръглена в горната десета, но не по-високо от 1 м. Ако кучето се освободи (тръгне) преди командата, хапе гиричката или се върне преди да е повикано, 7 (седем) точки е максимума, който може да получи. Препоръчителното тегло на гиричките е между 175 и 650 гр.
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 9:
Обоняние и апорт Команди: "Търси", "Донеси"
Изпълнение: Преди началото на упражнение 3 всеки водач получава един дървен предмет, който трябва да бъде донесен от кучето в упражнение 9 и на който трябва да е отбелязан състезателния номер на отбора. Преди упражнение 9 водачът връща дървения предмет, който от този момент се намира у организатора. Водачът се поканва да се върне обратно. Тогава организаторът поставя предмета на водача - без той да го докосва - заедно с още 5 сходни предмета в кръг (на позиции 11, 12 и 13 часа) или на една линия приблизително на 10 м от водача. Според инструкциите водачът дава команда на кучето си за апорт (на предмета на водача). Кучето трябва да намери предмета на водача и да му го донесе.
Упътвания: В тази връзка значение има готовността на кучето да работи и неговото темпо. Ако кучето започва, преди да е дадена команда, хапе предмета, връща се без да е повикано, взима и апортира уверено други предмети, максималния брой точки, които може да получи, е 7 (седем). Предметите трябва да са дървенис размери 8х10х2 см. Трябва да има по 5 нови предмета за всеки екип. Водачът не трябва да оставя кучето да души предмета или да хапе донесения предмет. В този случай не се присъждат точки (0 точки).
Коефициент: 3
Максимален брой точки: 30
Упражнение 10:
Контролиране от дистанция Команди: "Седни", "Стани", "Легни" и/или знаци с ръка
Изпълнение: Кучето е легнало на посоченото място. Според инструкциите водачът оставя кучето и заема позиция на разстояние 15 метра от него. Организаторът следи водача, помагайки му със знаци, в какъв ред кучето да сменя позицията си. То трябва да смени позицията си 6 (шест) пъти.
Упътвания: Границата (контролната линия, която кучето не трябва да преминава) е маркирана пред кучето от въображаема линия между два жалона. Голямо значение има бързината (скоростта), с която кучето сменя позицията и колко пъти се е движило. За да получи точки, кучето не трябва да се мести от началната точка на повече от една дължина на тялото в указаната посока. Ако кучето се е преместило на повече от една дължина, не може да получи повече от 7.5 (седем и половина) точки. Кучето трябва да смени 5 пъти позицията си, за да получи точки. Организаторът изчаква 3 секунди между всяка промяна на знаците за команди. Командите на водача с глас или ръка не трябва да бъдат преувеличени.
Коефициент: 4
Максимален брой точки: 40

Нови коефициенти и ред на упражненията според промените в правилата:
Упражнение 1 : Сядане в група за две минути
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30


Упражнение 2 : Лягане в група за четири минути с разсейване
Коефициент: 2 Максимален брой точки: 20


Упражнение 3 : Работа свободно на крак
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30

Упражнение 4 : Ставане, сядане, лягане по време на движение
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30

Упражнение 5 : Повикване със ставане и лягане
Коефициент: 4 Максимален брой точки: 40

Упражнение 6 : Пращане напред с команди, лягане и повикване
Коефициент: 4 Максимален брой точки: 40

Упражнение 7 : Апорт с команди
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30

Упражнение 8 : Апорт на метален предмет с прескачане на бариера
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30

Упражнение 9 : Обоняние и апорт
Коефициент: 3 Максимален брой точки: 30

Упражнение 10: Контролиране от дистанция
Коефициент: 4 Максимален брой точки: 40


Осло (Норвегия), 30.11.1995

 

 Правилници

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на Световно първенство за мъже и жени - ловци “ST. HUBERT” с кучета, работещи със стойка и шпаньоли
2009.11.28

2 ПРАВИЛНИК за провеждане на изпитанията за ловни лайки на мечка-примамка в Русия
2005.10.27

2 ПРАВИЛНИК на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 УСТАВ на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК за развъдна дейност на Международната Киноложка Федерация (FCI)
2004.10.25

2 ПРАВИЛНИК на МКФ (FCI) за провеждане на изложби за всички породи кучета с присъждане на C.A.C.I.B.
2004.03.03

2 ПРАВИЛНИК на FCI за организиране и провеждане на състезания по АДЖИЛИТИ
2004.03.02

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на състезания за Европейската купа за континентални породи гончета (индивидуално)
2004.02.27

2 Oсновен правилник на FCI за участие в тестове и състезания за послушание в международен клас с присъждане на C.A.C.I.OB.
2004.02.24

2 ПРАВИЛНИК на FCI за Европейската купа Grande Quete за полеви изпитания за британски породи кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
2004.02.23

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 Международен правилник на FCI за полеви изпитания за участие индивидуално и по двойки за британски породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
2004.02.20

2 ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
2004.02.20